Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Izajasza » Rozdział 19
«  Księga Izajasza 18 Księga Izajasza 19 Księga Izajasza 20  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Rzecz o Micraimie. Oto Wiekuisty siada na lekki obłok i przybywa do Micraim. I zadrżą bożyszcza Micraimu przed Nim, a serce Micraimu rozpłynie się we wnętrzu jego. [2] »I poduszczę Micraim przeciw Micraimowi, i walczyć będzie brat z bratem, i bliźni z bliźnim swoim; miasto z miastem, królestwo z królestwem. [3] »I wyczerpanym będzie duch Micraimu we wnętrzu jego, a radę jego zniweczę, i zwrócą się do bałwanów i szepiołów i wieszczbiarzy i wróżbitów. [4] »I wydam Micraim w ręce pana srogiego, a król okrutny panować nad nimi będzie, rzecze Pan, Wiekuisty zastępów. [5] »I osiąkną wody morza, a rzeka się wysuszy i wyschnie. [6] »I zacuchną strumienie, opadną i wyschną potoki Macoru, trzcina i sitowie powiędną. [7] »Niwy nad rzeką, - nad brzegiem rzeki, - i wszystek wysiew nad rzeką oschnie, rozwieje się i zginie. [8] »I smucić się będą rybacy, i utyskiwać wszyscy, co zarzucają do rzeki wędę, a rozciągający sieć po wodzie znędznieją. [9] »I zatrwożą się wyrabiający len rozczesany i tkacze przezroczystych tkanin. [10] »I będą rękodzielnie jego rozbite, wszyscy najemnicy strapionéj duszy. [11] »I jakby ogłupieni są książęta Coanu, najmędrsi doradzcy Faraona, rada ich bezmyślna. Jakże rzec wam do Faraona: potomkiem mędrców jestem, potomkiem królów starożytnych. [12] »Gdzie, gdzież są mędrcy twoi? Niech cię téż powiadomią, jeżeli wiedzą, co postanowił Wiekuisty względem Micraimu. [13] »Omamieni są książęta Coanu, obłąkani książęta Nofu, a zwodzą Micraim naczelnicy plemion jego. [14] »Wiekuisty rozlał między nich ducha przewrotności, że zwodzą Micraim we wszystkich sprawach jego, jak się zatacza pijany w plwocinie swojej. [15] »I nie będzie w Micraimie czynu, któryby spełniła głowa i kończyna, palmowa gałąź i sitowie. [16] »Dnia onego będzie Micraim jako niewiasta, i będzie się trwożył i drżał przed podniesieniem ręki Wiekuistego zastępów, którą podniesie przeciw niemu. [17] »I będzie ziemia Jehudy dla Micraimu postrachem; każdy któremu się wspomni o niej zadrży, dla postanowienia Wiekuistego zastępów, które postanowił o niém. [18] »Dnia onego będzie pięć miast w ziemi Micraim mówiących językiem Kanaanu, a przysięgających na Wiekuistego zastępów; miastem słońca nazwaném będzie jedno. [19] »Dnia onego stanie ołtarz Wiekuistego w pośród ziemi Micraim i posąg na granicy jej Wiekuistemu poświęcony. [20] »I będzie to na znak i na świadectwo Wiekuistemu na ziemi Micraim, tak że gdy wołać będą do Wiekuistego z powodu ciemiężców przyśle im wybawcę i obrońcę, aby ich ocalił. [21] »I znany będzie Wiekuisty w Micraim, i poznają Micrejczycy Wiekuistego w dzień on i będą Go czcić ofiarami i darami, i ślubować objaty Wiekuistemu i spełniać je. [22] »I tak uderzy Wiekuisty Micraim, uderzając i lecząc, a gdy się nawrócą do Wiekuistego, da się im ubłagać i uzdrowi ich. [23] »Dnia onego będzie gościniec z Micraimu do Aszuru, i chodzić będzie Aszur do Micraim, a Micraim do Aszuru, i służyć będą Wiekuistemu Micraim i Aszur. [24] »Dnia onego będzie Israel jako trzeci między Micraimem i Aszurem, błogosławieństwem w pośród ziemi. [25] »Któremu błogosławił Wiekuisty zastępów: Błogosławionym niech będzie lud Mój Micraim, i dzieło rąk Moich Aszur, i dziedzictwo Moje Israel. 
«  Księga Izajasza 18 Księga Izajasza 19 Księga Izajasza 20  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).