Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Izajasza » Rozdział 2
«  Księga Izajasza 1 Księga Izajasza 2 Księga Izajasza 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Słowo, które prorokował Jeszajahu, syn Amoca o Jehudzie i Jeruszalaim. [2] »I będzie w późne czasy, utwierdzona stanie góra domu Wiekuistego na szczycie gór, wywyższona ponad wzgórza, a spływać do niej będą wszystkie narody. [3] »I wyruszą ludy liczne i powiedzą: Zabierzcie się, a wstąpmy na górę Wiekuistego, do domu Boga Jakóbów, by nas nauczył o drogach Swoich, i abyśmy postępowali ścieżkami Jego, - bo z Cyonu wychodzi nauka, a słowo Wiekuistego z Jeruszalaim. [4] »I rozsądzać będzie między narodami, i rozstrzygać u ludów wielu, i przekują miecze swoje na pługi, a włócznie swoje na sierpy. Nie podniesie naród przeciw narodowi oręża, i nie będą ćwiczyć się nadal do boju. [5] »Domu Jakóba, naprzód, postępujmy w świetle Wiekuistego! [6] »Aleś porzucił lud Twój, dom Jakóba, gdyż pełni są Wschodu, i wróżbitami są jak Filistyni, a w wytwory obcych obfitują. [7] »I pełna ziemia jego srebra i złota, a niemasz końca skarbom jego; i pełna ziemia jego rumaków, a niemasz końca wozom jego. [8] »I pełna ziemia jego bałwanów, - przed dziełem rąk swoich się korzą, przed tém, co utworzyły pierście ich. [9] »To téż upokorzonym będzie człowiek, i poniżonym mąż, a nie wybaczysz im. [10] »Wnijdź w skałę, a skryj się w prochu w trwodze przed Wiekuistym i blaskiem majestatu Jego! [11] »Wyniosłe spojrzenia ludzkie się opuszczą, i zniży się pycha mężów, a wywyższon będzie Wiekuisty Sam w dzień ów. [12] »Bo nadchodzi dzień Wiekuistego zastępów na wszystko, co dumne i wyniosłe, i na wszystko co wysokie, że poniżoném będzie. [13] »I na wszystkie cedry Libanu, wysokie i podniosłe, i na wszystkie dęby Baszanu. [14] »I na wszystkie góry wysokie, i na wszystkie wzgórza wyniosłe. [15] »I na każdą wieżę sterczącą, i na każdy mur obronny. [16] »I na wszystkie okręty Tarszyszu, i na wszystkie wytwory rozkoszy. [17] »I ukorzy się duma człowieka, i zniży pycha mężów, a wywyższon będzie Wiekuisty Sam w dzień ów. [18] »A bałwany - doszczętnie to wyginie. [19] »I wnijdą do jaskiń skalnych i do jam podziemnych w trwodze przed Wiekuistym i blaskiem majestatu Jego, gdy powstanie, by wstrząsnąć ziemią. [20] »Dnia onego rzuci człowiek swoje bożki srebrne i swoje bożki ze złota, które zrobiono mu, aby się im korzył - kretom i nietoperzom. [21] »By wnijść w rozpadliny skał i w szczeliny głazów w trwodze przed Wiekuistym i blaskiem majestatu Jego, gdy powstanie, by wstrząsnąć ziemią. [22] »Odstąpcie tedy człowieka, którego tchnienie w nozdrzach jego - bo za cóż on poczytany? 
«  Księga Izajasza 1 Księga Izajasza 2 Księga Izajasza 3  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).