Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Izajasza » Rozdział 20
«  Księga Izajasza 19 Księga Izajasza 20 Księga Izajasza 21  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Roku, którego wkroczył Tartan do Aszdodu, gdy go wysłał Sargon, król Aszuru, i walczył przeciw Aszdodowi, i zdobył je. [2] »Owego czasu rzekł Wiekuisty przez Jeszaję, syna Amoca, jak następuje: Idź a rozwiąż wór z bioder twoich, a obuwie twoje zzuj z nóg twoich. I uczynił tak, i chodził nieubrany i bosy. [3] »I rzekł Wiekuisty: Jako chodził sługa mój Jeszajahu nieubrany i bosy, jako znak i wskazówka na rok trzeci dla Micraimu i Kuszu, [4] »Tak wprowadzi król Aszuru brańców Micraimu i wychodźców Kuszu, młodzieńców i starców, nago i boso, i z obnażonym grzbietem na hańbę Micraimu. [5] »I pohańbieni będą, i powstydzą się z powodu Kuszu, otuchy swojej, i Micraimu, chluby swojej. [6] »I powiedzą mieszkańcy wybrzeża tego w on dzień: Oto taką otucha nasza, do którejśmy się uciekli o pomoc, aby się ocalić od króla Aszur, i jakże ujść nam? 
«  Księga Izajasza 19 Księga Izajasza 20 Księga Izajasza 21  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).