Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Izajasza » Rozdział 22
«  Księga Izajasza 21 Księga Izajasza 22 Księga Izajasza 23  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Rzecz o dolinie widzenia. Cóż ci to, żeś wstąpiła wszystka na dachy? [2] »Wrzawy pełne, miasto zgiełku, twierdzo wesoła! polegli twoi, nie są to polegli od miecza, ani zabici na wojnie. [3] »Wszyscy wodzowie twoi pierzchnęli wraz, bez łuku powiązani zostali; wszyscy napotkani twoi ujęci społem, choć zdaleka uciekli. [4] »Przeto powiadam: Odwróćcie się odemnie, abym gorzko zapłakał; nie usiłujcie mnie pocieszać po klęsce córy narodu mojego. [5] »Bo dzień przyszedł popłochu i zgnębienia i zamieszania od Pana, Boga zastępów, w dolinie widzenia; burzą mury, i okrzyki wznoszą się ku wzgórzu. [6] »I Elam téż niósł kołczan z wozami, ludźmi i końmi, a Kir odsłonił tarczę. [7] »I były najpiękniejsze doliny twoje napełnione wozami, a konnica uszykowała się naprzeciw bramy. [8] »A gdy odchylił zasłonę Jehudy, spoglądałeś w on dzień ku zbrojowni Bet Jaaru. [9] »I na wyłomy grodu Dawida spoglądaliście, że ich wiele, i gromadziliście wody stawu dolnego. [10] »I domy Jeruszalaimu liczyliście, i rozwalali domy te, aby wzmocnić mury. [11] »I wodozbiór téż utworzyliście między murami dla wód stawu starego, - ale nie spoglądaliście ku Sprawcy tego, a na Tego, co to przygotował od dawna, wyście nie baczyli. [12] »I wzywał Pan, Bóg zastępów, w dzień ów do płaczu i żałoby i do ogolenia i do przepasania się worem. [13] »A tu radość i wesele, bicie wołów i zarzynanie owiec, zajadanie mięsa i popijanie wina: - Jeść nam i pić, boć jutro pomrzemy! [14] »Przeto objawił się uszom moim Wiekuisty zastępów: Azali odpuszczoną wam będzie ta wina, aż pomrzecie, rzecze Pan, Bóg zastępów! [15] »Tak rzecze Pan, Bóg zastępów: Pójdziesz i udasz się do wielkorządcy tego, do Szebny, co przełożonym jest domu: [16] »Co ty tu masz albo kogo tu masz, żeś wykuł tu sobie grób? Ty, co wykuwasz na wysokości grób twój, co ciosasz w skale przybytek sobie. [17] »Oto Wiekuisty rzuci cię rzutem, człowieku, i pochwyci, pochwyci cię. [18] »Zwinie, zwinie cię w kłębek, i jako piłkę rzuci na ziemię przestronną; tam umrzesz, tam i rydwany sławy twojej - ty, hańbo domu pana twojego! [19] »I strącę cię ze stanowiska twojego, i z urzędu twego złoży cię. [20] »A dnia onego zawezwę sługę Mojego Eljakima, syna Chilkji. [21] »I oblokę go w szatę twoję, i pasem twoim go przepaszę, a władzę twą złożę w rękę jego, i będzie ojcem mieszkańcom Jeruszalaimu i domowi Jehudy. [22] »I złożę klucz domu Dawida na ramię jego, a gdy otworzy, nikt nie zamknie, a gdy zamknie, nikt nie otworzy. [23] »I wbiję go niby gwóźdź w miejsce pewne, i będzie stolicą sławy dla domu ojca swojego. [24] »I zawiśnie na nim wszystka świetność domu ojca jego, - odrośle i narośle, wszelkie naczynia drobne - od naczyń miedniczych, aż do różnych naczyń dzbankowatych. [25] »Dnia onego, rzecze Wiekuisty zastępów, wyjętym będzie gwóźdź, wbity w miejsce pewne, i będzie odciętym i upadnie i zginie ciężar, co był na nim, gdyż Wiekuisty to wyrzekł. 
«  Księga Izajasza 21 Księga Izajasza 22 Księga Izajasza 23  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).