Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Izajasza » Rozdział 24
«  Księga Izajasza 23 Księga Izajasza 24 Księga Izajasza 25  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Oto Wiekuisty opróżni ziemię i spustoszy ją, i wywróci powierzchnię jej, i rozproszy mieszkańców jej. [2] »I stanie się jako lud tak i kapłan, jako poddany tak pan jego, jako służebnica tak pani jej, jako nabywca tak sprzedawca, jako wierzyciel tak i dłużnik, jako pożyczający tak i ten, co pożyczkę daje. [3] »Opróżnioną, opróżnioną będzie ziemia, i zrabowaną, zrabowaną; gdyż Wiekuisty wyrzekł to słowo. [4] »Smuci się, obumiera ziemia, więdnie, obumiera świat - więdną najdostojniejsi ludu na ziemi. [5] »Bo ziemia ta skażoną została pod mieszkańcami jej; bo przekroczyli nauki, odmienili ustawy, naruszyli przymierze wieczne. [6] »Dla tego przekleństwo pochłania ziemię, i pokutują mieszkający na niej; dla tego poschnęli mieszkańcy ziemi, a pozostało ludzi mało. [7] »Smuci się moszcz, obumiera winograd, wzdychają wszyscy wesołego serca. [8] »Przycichło wesele przy bębnach, ustała wrzawa ochoczych, przycichło wesele przy cytrach. [9] »Przy śpiewach nie popijają wina, gorzkim napój biesiadującym. [10] »Zburzonym gród opustoszały, zawartym każdy dom, niedostępnym. [11] »Ubolewanie o wino po ulicach, zamroczyła się wszelka radość, znikła uciecha kraju. [12] »Pozostało w mieście spustoszenie, a w gruzy rozwalone są bramy. [13] »Bo tak to przyjść musi wpośród ziemi, wpośród narodów: jak przy otrząsaniu oliwnika, jako bywa z pogronami, gdy się skończyło winobranie. [14] »Oni zaś podnoszą głos swój i weselą się, wspaniałością Wiekuistego cieszą się z nad morza. [15] »Przeto w krainach Wschodu uwielbiajcie Wiekuistego na wyspach morza imię Wiekuistego, Boga Israela. [16] »Z krańca ziemi śpiewy słyszymy, "cześć sprawiedliwym", - ale ja wołam: zanikam, zanikam, biada mi! Zdrajcy zdradzają, a szatę zdrajców przybrali. [17] »Postrach i przepaść i zasadzka na was mieszkańcy ziemi! [18] »Albowiem kto ucieknie przed odgłosem postrachu, wpadnie w przepaść, a kto wydostanie się z przepaści, pojmany będzie w zasadzkę, bo upusty wysokości się otworzyły i drżą posady ziemi. [19] »Rozstąpiła, rozstąpiła się ziemia, rozsadziła, rozsadziła się ziemia, wstrzęsła, wstrzęsła się ziemia. [20] »Chwiać chwieje się ziemia jak pijany, i porusza jako mata zawieszona, bo zaciężyła na niej wina jej, i padła i nie powstanie więcej. [21] »I będzie w dzień ów nawiedzi Wiekuisty zastęp wysoki na wysokości, a władców ziemi na ziemi. [22] »I zgromadzeni będą gromadą jako więźnie w więzieniu, i zamknięci w zamknięciu, i po długim dopiero czasie wspomnieni. [23] »I zblednie księżyc, i zawstydzi się słońce, gdy zapanuje Wiekuisty zastępów na górze Cyon i w Jeruszalaim, a w obliczu starszych jego chwała. 
«  Księga Izajasza 23 Księga Izajasza 24 Księga Izajasza 25  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).