Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Izajasza » Rozdział 25
«  Księga Izajasza 24 Księga Izajasza 25 Księga Izajasza 26  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Wiekuisty! Bogiem moim Ty, wielbić Cię będę, wysławiać imię Twoje, boś dokonał cudu; postanowienia odległe stały się prawdą, rzeczywistością. [2] »Boś obrócił miasto w gruzy, gród warowny w zwaliska; zamki barbarzyńców nie stanowią już miasta, nigdy odbudowaném nie będzie. [3] »Przeto sławią Cię narody harde, grody ludów srogich obawiają się Ciebie. [4] »Bo stałeś się twierdzą ubogiemu, twierdzą biednemu w niedoli jego, ochroną przed nawałnicą, cieniem od upału; bo była zaciekłość okrutnych, jako nawałnica na ścianę. [5] »Jako skwar na stepie wrzawę barbarzyńców przyciszyłeś, jako upał cieniem obłoku pieśń okrutnych przytłumiona. [6] »I wyprawi Wiekuisty zastępów dla wszystkich ludów na tej górze ucztę z tłuszczów, ucztę z nalewek; z tłustości soczystych, z nalewek oczyszczonych. [7] »I zerwie na tej górze zasłonę zawisłą nad wszystkiemi ludami i oponę rozpostartą nad wszystkiemi narodami. [8] »Zniweczy śmierć na zawsze, i zetrze Pan, Wiekuisty, łzę z każdego oblicza, i hańbę narodu Swego odejmie z całej ziemi, gdyż Wiekuisty to wyrzekł. [9] »I powiedzą w dzień ów: Oto Bóg nasz, któremuśmy ufali, że dopomoże nam, oto Wiekuisty, któremuśmy ufali, cieszmy, radujmy się pomocą Jego! [10] »Gdy spocznie ręka Wiekuistego na górze tej, rozdeptanym będzie Moab w siedzibie swojej, jak rozdeptaną bywa wiązka słomy w kałuży gnojowej. [11] »I wyciągnie ręce swoje w niej, jak je wyciąga pływak ku pływaniu; ale zniży On pychę jego mimo rozmachów rąk jego. [12] »A warowne i wysokie mury twoje pochyli, poniży, powali na ziemię, aż do prochu. 
«  Księga Izajasza 24 Księga Izajasza 25 Księga Izajasza 26  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).