Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Izajasza » Rozdział 27
«  Księga Izajasza 26 Księga Izajasza 27 Księga Izajasza 28  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Dnia onego nawiedzi Wiekuisty mieczem swoim twardym, wielkim i potężnym lewiatana, węża chybkiego i lewiatana, węża zwiniętego, i zabije potwora w morzu. [2] »Dnia onego, winnicą pieniącego się wina okrzyknijcie ją. [3] »Ja, Wiekuisty, strzegę jej, co chwila zraszam ją; aby nikt jej nie nawiedził, dzień i noc pilnuję jej. [4] »Alboż gniewu nie mam? Któż wyprowadzi osty i ciernie do walki zemną? Wystąpiwszy przeciw nim spaliłbym je pospołu. [5] »Chyba chwyconoby się potęgi Mojej, zawarto pokój zemną, pokój zawarto zemną. [6] »W przyszłości zakorzeni się znowu Jakób, zakwitnie i rozpleni się Israel, i napełnią powierzchnię świata owocem. [7] »Alboż go tak gromił, jako zgromił pogromcę jego, alboż legł on tak, jako legli polegli jego? [8] »Dopiero gdy miara pełną była, wygnaniem go skarciłeś, - wtedy dopiero wypędził go wichrem Swoim gwałtownym w dzień burzliwy. [9] »Przeto tém tylko zmazana będzie wina Jakóba, i będzie ten cały owoc usunięcia grzechu jego, że obróci wszystkie kamienie ołtarza w wapienie pokruszone, aby nie ostały się więcej gaje i posągi słońca. [10] »Bo oto stanie się gród warowny osamotnionym, siedzibą porzuconą i opuszczoną jako pustynia. Paść się tam będą cielęta, i tam się wylegać, i niszczyć zarośla jego. [11] »Gdy poschną gałązki jego będą odłamane, kobiety przyjdą i rozniecą niemi ogień. Bo nie jest to lud rozumny, przeto nie lituje się nad nim Twórca jego, a Mistrz jego nie przepuszcza mu. [12] »I będzie dnia onego, strząśnie was Wiekuisty od prądu rzeki aż do potoku Egipskiego, a zbierani będziecie po jednemu, synowie Israela. [13] »I stanie się téż dnia onego, że uderzą w surmę wielką, i powrócą zaginieni na ziemi Aszur, i rozproszeni po ziemi Micraim, i korzyć się będą Wiekuistemu na górze świętej w Jeruszalaim. 
«  Księga Izajasza 26 Księga Izajasza 27 Księga Izajasza 28  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).