Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Izajasza » Rozdział 31
«  Księga Izajasza 30 Księga Izajasza 31 Księga Izajasza 32  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Biada zstępującym do Micraimu o pomoc, a na koniach polegają i pokładają ufność w wozach, że ich wiele, i w jezdnych, że ich mnóstwo wielkie, - a nie baczyli na Świętego w Izraelu, a Wiekuistego się nie radzili. [2] »Aleć i On mądry i sprowadzi klęskę, a słów Swoich nie cofnie; i powstanie przeciw domowi zbrodniarzy i przeciw pomocy złoczyńców. [3] »Wszak Micrejczycy, - ludzie to, nie bogi, a konie ich ciałem, nie duchem; a gdy Wiekuisty wyciągnie rękę Swoję, potknie się wspierający i upadnie wspierany i społem wszyscy wyginą. [4] »Albowiem to rzekł Wiekuisty do mnie: Jako gdy warczy lew albo lwiątko nad zdobyczą swoją, a choćby zwołano przeciw niemu gromadę pasterzy, głosu ich się nie ulęknie, a przed tłumem ich się nie ukorzy: tak zstąpi Wiekuisty zastępów, aby walczyć o górę Cyon i o wzgórze jego. [5] »Jako ptaki trzepocące, tak obroni Wiekuisty zastępów Jeruszalaim, obraniając i ocalając, oszczędzając i wybawiając. [6] »Nawróćcie się do Tego, od którego tak daleko odstąpiono, synowie Israela! [7] »Albowiem dnia onego odrzuci każdy bożki swoje srebrne i bożki swoje złote, które potworzyły wam ręce wasze na grzech. [8] »I padnie Aszur nie od miecza męża, a nie miecz człowieka pochłonie go; i ucieknie przed mieczem, a młodzieńcy jego ujarzmieni będą. [9] »A opoka jego od strachu umknie, i zadrżą przed każdą chorągwią książęta jego, rzecze Wiekuisty, którego ogień na Cyonie, a ognisko w Jeruszalaim. 
«  Księga Izajasza 30 Księga Izajasza 31 Księga Izajasza 32  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).