Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Izajasza » Rozdział 32
«  Księga Izajasza 31 Księga Izajasza 32 Księga Izajasza 33  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Oto w sprawiedliwości panować będzie król, a książęta w słuszności rządzić będą. [2] »I będzie każdy jako ochrona przed wiatrem i osłona przed ulewą, jako potoki wód na stepie, jako cień skały ciężkiej na spragnionej ziemi. [3] »I nie będą już sklejone oczy widzących, a uszy słuchających słyszeć będą. [4] »A serce porywczych potrafi rozważać, a język zająkliwych biegle wypowiadać będzie słowa jasne. [5] »Nie będzie nazywany więcej nikczemny zacnym, ani oszust mianowany wspaniałomyślnym. [6] »Bo nikczemny nikczemność prawi, a serce jego knuje niegodziwość, aby spełnił niecność i mówił wobec Wiekuistego zdrożności, aby wycieńczał duszę łaknącego, a napoju spragnionego pozbawiał. [7] »A oszust środki jego zgubne są; plany on układa, jakoby gubił uciśnionych słowy kłamliwemi, choćby wykazywał biedny słuszność swoję. [8] »Ale zacny o dziełach zacnych zamyśla, on téż przy zacności swojej się ostoi. [9] »Niewiasty ufne w siebie, wstańcie, słuchajcie głosu mojego! córy bezpieczne, zważajcie na mowę moję! [10] »W dni po roku drżeć będziecie, wy bezpieczne! bo przeminie winobranie, zbiór owoców już nie przyjdzie. [11] »Zatrwóżcie się, ufne w siebie, zadrżyjcie bezpieczne! Rozbierzcie się i obnażcie i przepaszcie biodra. [12] »Nad obfitością zawodzić będą, nad polami rozkosznemi, nad winoroślą urodzajną. [13] »Na ziemi ludu mego oset i cierń się rozrośnie - tak, na wszystkich domach rozkoszy, grodzie huczny! [14] »Bo zamki opuszczone będą, zgiełk miasta ucichnie baszty i wieże w jaskinie się obrócą na długo, na koczowisko dzikich osłów i na pastwisko trzód. [15] »Póki nie rozleje się nad nami duch z wysokości, a nie obróci się pustynia w sad, a sad nie będzie do lasu podobny. [16] »I zamieszka na pustyni tej prawo, a sprawiedliwość w sadzie osiędzie. [17] »I będzie dziełem sprawiedliwości pokój, a sprawą sprawiedliwości cisza i bezpieczeństwo na wieki. [18] »I przemieszkiwać będzie naród mój w przybytku pokoju i w siedzibach bezpiecznych i w ustroniach cichych. [19] »I rozsypie się gradem po pochyłościach lasu, a po nizinie nizko rozłoży się miasto. [20] »Szczęśliwi, którzy nad każdą wodą zasiewać będziecie, którzy puścicie na wygon nogę wołu i osła. 
«  Księga Izajasza 31 Księga Izajasza 32 Księga Izajasza 33  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).