Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Izajasza » Rozdział 35
«  Księga Izajasza 34 Księga Izajasza 35 Księga Izajasza 36  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Ucieszy się pustynia i ziemia spiekła, a rozraduje się step i zakwitnie niby narcyz. [2] »Rozkwitnie się bujnie i rozraduje, rozraduje i zaśpiewa; wspaniałość Libanu dana jej, świetność Karmelu i Szaronu. Ujrzą one chwałę Wiekuistego, majestat Boga naszego. [3] »Pokrzepiajcie ręce omdlałe, a kolana drżące wzmacniajcie. [4] »Rzeczcie do strwożonych w sercu: Nabierzcie otuchy, nie bójcie się, oto Bóg wasz! Pomsta nadejdzie, odwet Boży, przyjdzie On i ocali was. [5] »Wtedy się rozewrą oczy ślepych, a uszy głuchych się otworzą. [6] »Wtedy poskoczy, jako jeleń, chromy i zaśpiewa język niemych; bo wytrysną na pustyni wody, a potoki na stepie. [7] »I obróci się miraż w jezioro, a ziemia spragniona w źródła wód; w siedlisku szakali, w legowisku ich, będzie miejsce dla trzciny i sitowia. [8] »I będzie tam gościniec i droga, a drogą świętą nazwaną będzie; nie przejdzie po niej nieczysty, bo tylko dla nich ona; ktokolwiek drogą tą pójdzie, nawet nieświadomi nie zbłądzą. [9] »Nie będzie tam lwa, a drapieżny zwierz nie postanie na niej, napotkanym tam nie będzie; i przejdą po niej wybawieni. [10] »Tak, wyswobodzeni Wiekuistego powrócą i przybędą na Cyon ze śpiewem, a wieczna radość nad głową ich; pociechy i radości dostąpią, i ulecą żałość i strapienie. 
«  Księga Izajasza 34 Księga Izajasza 35 Księga Izajasza 36  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).