Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Izajasza » Rozdział 38
«  Księga Izajasza 37 Księga Izajasza 38 Księga Izajasza 39  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »W one dni zaniemógł Chiskjahu śmiertelnie. I przybył do niego Jeszajahu, syn Amoca, prorok, i powiedział mu: Tak rzecze Wiekuisty: Urządź dom twój, bo umrzesz, a nie wyzdrowiejesz. [2] »I obrócił Chiskjahu oblicze swe do ściany i modlił się do Wiekuistego. [3] »I rzekł: O Wiekuisty! wspomnij, że postępowałem przed Tobą w prawdzie i sercem całém, a dobre w oczach Twoich czyniłem. I zapłakał Chiskjahu płaczem wielkim. [4] »I doszło słowo Wiekuistego do Jeszaji, głosząc: [5] »Idź a powiedz Chiskji: Słyszałem modlitwę twoję, widziałem łzę twoję: Oto dodaję do dni twoich piętnaście lat. [6] »I z ręki króla Aszuru ocalę cię i miasto to; a będę bronił miasta tego. [7] »A ten miej sobie znak od Wiekuistego, że spełni Wiekuisty to, co wyrzekł. [8] »Oto zwrócę cień stopni, który spuszczał się po stopniach Achaza na słońcu, wstecz o dziesięć stopni. I wróciło się słońce dziesięcią stopniami po stopniach, po których się było zniżyło. [9] »Pismo Chiskji, króla Jehudy, gdy zachorował i wyzdrowiał z niemocy swojej. [10] »Jam mniemał: w ciszy dni moich wnijdę do bram grobu, pozbawiony będę ostatka lat moich. [11] »Jam mniemał: nie ujrzeć mi więcej Pana, Pana w krainie życia, nie oglądać mi już ludzi między mieszkańcami doczesności. [12] »Byt mój zrywa się i unosi odemnie jako namiot pasterski; zwijam jako tkacz nić życia mojego; z przędziwa odetnie On mnie, - dziś, zanim noc, dokonasz mnie. [13] »Pasowałem się do rana jak lew, tak gruchotał wszystkie kości moje; - dziś, zanim noc, dokonasz mnie. [14] »Jako jaskółka zawodząca kwiliłem, gruchałem jako gołębica; tęskno zwracałem oczy moje ku górze: Wiekuisty, pokrzep mnie, weź mnie w opiekę! [15] »Cóż mi teraz rzec! Wszak gdy On mi zapowiedział, On téż dokona. Pielgrzymować będę przez wszystkie lata moje dla goryczy duszy mej. [16] »Panie! przez nie się żyje i jedynie w nich życie ducha mojego; i tak dozwól mi wyzdrowieć i ożyć. [17] »Oto na szczęście gorycz ma się zamieniła, boś wydarł miłościwie duszę moję z otchłani zbutwienia, boś rzucił za Siebie wszystkie winy moje. [18] »Gdyż nie grób wysławia Cię, ani śmierć Cię wychwala; nie wyglądają zstępujący do grobu niezawodności Twojej. [19] »Żywy, żywy, on Cię wysławia, jako ja dzisiaj; ojciec synom opowiada o niezawodności Twojej. [20] »Wiekuisty, On ku pomocy mojej; przeto pieśni nasze wyśpiewywać będziemy po wszystkie dni żywota naszego w domu Wiekuistego. [21] »I rzekł był Jeszajahu, aby przynieśli miazgę figową i natarli wrzód, a będzie uzdrowion. [22] »Wtedy rzekł Chiskjahu: Jakiż to znak, że wstąpię do domu Wiekuistego! 
«  Księga Izajasza 37 Księga Izajasza 38 Księga Izajasza 39  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).