Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Izajasza » Rozdział 39
«  Księga Izajasza 38 Księga Izajasza 39 Księga Izajasza 40  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Onego czasu wysłał Merodach - Baladan, syn Baladana, król Babelu list i dary do Chiskji; słyszał bowiem, że zaniemógł był i wyzdrowiał. [2] »I był im rad Chiskjahu i pokazał im skarbiec swój srebro i złoto i korzenie i olejki przednie i całą zbrojownię swoję i wszystko co się znajdowało w skarbnicach jego. Nie było rzeczy, którejby nie pokazał im Chiskjahu w domu swoim i w całém władnictwie swojém. [3] »Wtem przyszedł Jeszajahu, prorok, do króla Chiskji, i rzekł doń: Cóż powiedzieli ci mężowie, i zkąd przybyli do ciebie? I odpowiedział Chiskjahu: Z ziemi dalekiej przybyli do mnie, z Babelu. [4] »I rzekł: Cóż widzieli w domu twoim? A odpowiedział Chiskjahu: Wszystko co w domu moim widzieli; niemasz rzeczy, którejbym nie pokazał im w skarbnicach moich. [5] »Tedy rzekł Jeszajahu do Chiskji: Słuchaj słowa Wiekuistego zastępów: [6] »Oto dni przyjdą, a uniesioném będzie wszystko co w domu twoim, i co naskarbili ojcowie twoi aż po dziś dzień, do Babelu; nie zostanie nic, rzecze Wiekuisty. [7] »I z synów twoich, którzy wynijdą z ciebie, których spłodzisz, pobiorą i będą podkomorzymi na dworze króla Babelu. [8] »I rzekł Chiskjahu do Jeszaji: Dobrotliwém słowo Wiekuistego, któreś wypowiedział. I dodał: Bo będzie przynajmniej pokój i pewność za dni moich. 
«  Księga Izajasza 38 Księga Izajasza 39 Księga Izajasza 40  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).