Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Izajasza » Rozdział 4
«  Księga Izajasza 3 Księga Izajasza 4 Księga Izajasza 5  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I uchwyci się siedm kobiet męża jednego w on dzień, wołając: Chléb nasz jeść będziemy, a suknią naszą się przyodziewać, tylko mianowane niech będzie imię twoje nad nami. Połóż koniec hańbie naszej. [2] »W dniu owym będzie plon Wiekuistego krasą i chwałą, a owoc ziemi dumą i chlubą ocalonych Israela. [3] »I będzie, ktokolwiek pozostał w Cyonie i się ostał w Jeruszalaim, - świętym nazywać go będą - każdego co zapisany na żywot w Jeruszalaim. [4] »Gdy zmyje Pan brud cór Cyonu, a krew Jeruszalaimu opłucze z pośród niego tchnieniem sprawiedliwości i tchnieniem zniszczenia, [5] »Utworzy Wiekuisty nad całą przestrzenią góry Cyonu i nad zborami jej obłok we dnie, a dym i blask ognistych płomieni w nocy, - bo nad wszelką wspaniałością będzie osłona. [6] »I namiotem ona będzie, aby dać cień we dnie od upału, a schronieniem i przytułkiem przed nawałnicą i deszczem. 
«  Księga Izajasza 3 Księga Izajasza 4 Księga Izajasza 5  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).