Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Izajasza » Rozdział 41
«  Księga Izajasza 40 Księga Izajasza 41 Księga Izajasza 42  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Umilknijcie przedemną wybrzeża, i niechaj ludy siłę odświeżą! Niech się zbliżą i niech przemówią; społem do rozprawy przystąpmy. [2] »Któż pobudził tego ze Wschodu, który zwycięstwo powołał w ślady swoje, narody sobie podbił i królów ujarzmił, podawszy ich jako proch pod miecz swój, a jako plewy rozproszone pod łuk swój? [3] »Ściga je, przebiega bezpiecznie drogę, na której stopy jego nie postały? [4] »Kto to sprawił i dokonał? Kto powołał pokolenia od początku? - Ja Wiekuisty najpierwszy i u ostatnich ten sam. [5] »Widzą to pobrzeża i drżą, krańce ziemi się trwożą, gromadzą się i nadchodzą. [6] »Jeden chce drugiego wspomódz, a do brata swego woła: Nabierz otuchy! [7] »Zachęca kowal złotnika, a gładzący młotkiem kującego na kowadle, powiada o spojeniu: dobrém ono, i przytwierdza je gwoździami, aby się nie ruszało. [8] »Ale ty, Israelu, sługo mój, Jakóbie, któregom wybrał, rodzie Abrahama, ulubieńca Mego, [9] »Ty, któregom ujął z krańców ziemi, a z kończyn jej powołał, a któremu powiedziałem: Sługą Moim ty, wybrałem cię, a nie porzuciłem. [10] »Nie lękaj się, bom Ja z tobą, nie trwóż się, bom Ja Bóg twój! Ja cię pokrzepię i cię wspomogę i cię wesprę prawicą Mą zwycięzką. [11] »Oto zawstydzą się i będą pohańbieni wszyscy, co pałają gniewem przeciw tobie; obrócą się w niwecz i wyginą przeciwnicy twoi. [12] »Będziesz ich szukał, ale nie znajdziesz - ludzi zwady twojej; jako nicość i marność będą mężowie, którzy cię zwalczyć chcieli. [13] »Bom Ja Wiekuisty, Bóg twój, który ujął prawicę twoję, który powiada do ciebie: Nie bój się, ja cię wspomogę! [14] »Nie bój się robaczku, Jakóbie, garstko Israela! Ja cię wspomogę, rzecze Wiekuisty, a wybawcą twoim Święty Israela. [15] »Oto uczynię cię jako cierlicę ostrą, nową, wielosieczną, pomłócisz góry i rozetrzesz, a wzgórza w plewę obrócisz. [16] »Rozsiejesz je, a wiatr je rozniesie, a wicher rozmiecie je; ale ty rozradujesz się w Wiekuistym, Świętym Israela chlubić się będziesz. [17] »Uciśnieni i ubodzy szukają wody, a niemasz jej; język ich od pragnienia spieczony. Ja Wiekuisty wysłucham ich, Ja, Bóg Israela, nie opuszczę ich. [18] »Otworzę na nagich wierzchołkach strumienie, a wpośród dolin źródła, przemienię step w jeziora wód, a ziemię wyschłą w zdroje wód. [19] »Zasadzę na pustyni cedr, akacyę, mirt i oliwnik; ustawię na stepie cyprys, klon i bukszpan rzędem. [20] »Aby widzieli i poznali, zauważyli i zrozumieli społem, że ręka Wiekuistego to uczyniła, a Święty Israela to sprawił. [21] »Przedłóżcie sprawę waszę, rzecze Wiekuisty, przytoczcie twierdzenia wasze, mówi król Jakóba. [22] »Niechaj je przytoczą i powiedzą nam co się stanie; wypadki przeszłe - czemże były? Powiedzcie, abyśmy rozważyli w sercu naszém, a poznali następstwo ich; albo co przyszłość przyniesie oznajmcie nam. [23] »Powiedzcie, co ma przyjść w następstwie, abyśmy poznali, żeście bogowie; albo chciejcie co złego wyrządzić lub dobrego, a zdumimy się i zobaczym społem. [24] »Otoście mniej niż nicestwo, a dzieło wasze mniej niż tchnienie; ohydny ten, co sobie obrał was. [25] »Pobudziłem go z północy, a przybył, ze wschodu słońca wygłasza imię Moje; kroczy on po książętach jak po błocie, i jako garncarz, co depce glinę. [26] »Któż to zapowiedział z początku, żebyśmy wiedzieli, a przedtém, abyśmy rzec mogli: sprawiedliwie! Wszak nikt tego nie zapowiedział, i nikt nie oznajmił, i nikt nie słyszał słów waszych. [27] »Pierwszy oznajmiłem Cyonowi: Oto, oto są! a Jeruszalaimowi zwiastuna dałem. [28] »I oglądałem się, ale nie było nikogo, - żadnego roztropnego między tymi, abym się zapytał, a mogli dać odpowiedź. [29] »Zaprawdę, wszyscy są marnością, - nicestwem sprawy ich, powiewem, pustotą odlewy ich. 
«  Księga Izajasza 40 Księga Izajasza 41 Księga Izajasza 42  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).