Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Izajasza » Rozdział 48
«  Księga Izajasza 47 Księga Izajasza 48 Księga Izajasza 49  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Posłuchajcie tego, domu Jakóba, którzy nazywani są imieniem Israela, a ze źródeł Jehudy pochodzą, którzy przysięgają na imię Wiekuistego, a Boga w Israelu wspominają, nie w prawdzie ani w szczerości. [2] »Niby od grodu świętego się mianują, a na Bogu Israela polegają, - Wiekuisty zastępów imię Jego. [3] »Poprzednie od dawna oznajmiłem, zaledwie z ust Moich wyszły, znać o nich dałem; nagle je spełniłem, a urzeczywistniły się. [4] »Ponieważ wiedziałem, żeś ty krnąbrny, a ścięgnem żelazném kark twój, a czoło twoje ze spiżu, [5] »Przeto oznajmiłem ci to od dawna, zanim się spełniło o tém znać ci dałem, abyś nie powiedział: Bożek mój to uczynił, posąg i odlew mój urządził to. [6] »Słyszałeś, - obacz, że wszystko jest. Czyż tego sami przyznać nie musicie? Zapowiedziałem ci odtąd nowe i tajemne rzeczy, o których jeszcze nie wiedziałeś. [7] »Teraz się trworzą, a nie przedtém, nawet przed dniem jednym nie słyszałeś o nich; abyś nie rzekł: Owoż znane mi były. [8] »Aniś słyszał, aniś wiedział, ani poprzednio otwierało się ucho twoje: bo wiem, że się chętnie przeniewierzasz, i że cię odstępcą od żywota nazywają. [9] »Dla imienia Mojego zawieszę gniew Mój, a dla chwały Mojej powściągnę się względem ciebie, abym cię nie wytępił. [10] »Oto przetapiałem cię, ale nie na srebro, - doświadczałem cię w topielni niedoli. [11] »Dla Siebie, dla Siebie to uczynię; bo jakoż by miało znieważoném być (imię Moje), - a wszak chwały Mojej innemu nie odstąpię. [12] »Słuchaj Mnie, Jakóbie, i Israelu, powołany Mój! Jam to jest, - Ja pierwszy i Ja ostatni. [13] »Tylko Moja ręka ugruntowała ziemię, a Moja prawica rozpięła niebiosa, gdy Ja je wezwę, - staną społem. [14] »Zgromadźcie się wszyscy i słuchajcie: Któż z nich zwiastował to, że ten, którego Wiekuisty umiłował, przeprowadzi wolę Jego w Babelu, a potęgę Jego nad Kasdejczykami? [15] »Ja, Jam to zwiastował, i powołałem go; sprowadziłem go, a téż powiodła się droga jego. [16] »Zbliżcie się do Mnie, a słuchajcie tego. Od początku nie przemawiałem w skrytości, od chwili, w której się to zaczęło, obecny tam byłem. - Oto i teraz Pan Wiekuisty mnie wysłał i duch Jego: [17] »Tak rzecze Wiekuisty, wybawca twój, Święty Israela: Ja Wiekuisty, Bóg twój, uczę cię dla pożytku twojego, prowadzę cię drogą, którą ci postępować należy. [18] »Gdybyś téż słuchał przykazań Moich! Byłby wtedy jako strumień pokój twój, a pomyślność twoja jako fale morza. [19] »A byłoby jako piasek potomstwo twoje, a płody łona twego jako ziarnka jego. Ani wytępioném, ani zgładzoném będzie imię jego z przed oblicza Mojego. [20] »Wyjdźcie z Babelu, uchodźcie z Kasdym! Głosem radości zapowiadajcie, rozgłaszajcie, roznoście to aż do kończyn ziemi, wołajcie: Wyswobodził Wiekuisty sługę Swego Jakóba. [21] »A nie pragnęli w stepach, po których ich powiódł, wody ze skały wytoczył im; rozsadził opokę a trysnęły wody. [22] »Ale niemasz pokoju, rzecze Wiekuisty, niegodziwym. 
«  Księga Izajasza 47 Księga Izajasza 48 Księga Izajasza 49  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).