Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Izajasza » Rozdział 53
«  Księga Izajasza 52 Księga Izajasza 53 Księga Izajasza 54  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Któżby uwierzył doszłej nas wieści, a ramię Wiekuistego nad kimże się objawiło! [2] »Bo wzrósł jako rószczka przed Nim, i jako korzeń z ziemi spiekłej; nie miał ani postawy ani urody; widzieliśmy go, ale nie w tej postaci, abyśmy go upodobali. [3] »Wzgardzony był i unikany przez ludzi, mąż boleści i zżyły z cierpieniem; a jakby odstręczał oblicze od siebie, wzgardzony był, i za nic go mieliśmy. [4] »Ale cierpienia nasze on nosił, a dolegliwości nasze on je dźwigał; a myśmy poczytali go za dotkniętego, rażonego przez Boga i znękanego. [5] »A był on raniony za przestępstwa nasze, skruszony za winy nasze; kaźń za pokój nasz na nim, a przez potłuczenie jego myśmy wyzdrowieli. [6] »Wszyscyśmy jako trzoda błądzili, każdy na drogę swą zwracaliśmy się, a Wiekuisty dotknął go winą wszystkich nas. [7] »Dręczony był, ale ulegał i nie otwierał ust swoich; jako jagnię na rzeź wiedzione, i jako owca przed postrzygaczami swojemi zaniemiała -; a nie otwierał ust swoich. [8] »Wskutek ucisku i sądu porwany został, a w pokoleniu jego któż pomyśli, - że ścięty z krainy żywota, za odstępstwo narodu mojego, jako kara za nich. [9] »I ustanowiono w pośród niegodziwych grób jego, a wpośród przemożnych mogiłę jego, jakkolwiek bezprawia nie popełnił, a zdrady nie było w ustach jego. [10] »Ale Wiekuistemu się spodobało gnębionego Swego trapić, aby spełniwszy pokutę dusza jego, ujrzał potomstwo, przedłużył dni, a wola Wiekuistego w ręku jego się powiodła. [11] »Trud duszy swojej ujrzy i nasycon będzie; poznaniem swojém poprowadzi do sprawiedliwości, sprawiedliwy, sługa Mój, wielu, a winy ich sam poniesie. [12] »Przeto dam mu udział między wielkimi, a z potężnymi podzieli się zdobyczą, dla tego, że wystawił na śmierć życie swoje, a do występnych był zaliczon, on, który grzech wielu poniósł, a za występnymi się wstawiał. 
«  Księga Izajasza 52 Księga Izajasza 53 Księga Izajasza 54  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).