Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Izajasza » Rozdział 55
«  Księga Izajasza 54 Księga Izajasza 55 Księga Izajasza 56  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »O, wy wszyscy spragnieni, pójdźcie do wody, i każdy, który pieniędzy nie ma; pójdźcie, zaopatrzcie się, i pożywajcie; tak, pójdźcie, zaopatrzcie się bez pieniędzy, bez zapłaty w wino i mleko. [2] »Nacóż odważać wam srebro za to, co nie chlebem, a pracę waszę za to, co nie syci? Słuchajcie Mnie, a zakosztujcie tego, co najlepsze, a niech się rozkoszuje w obfitości dusza wasza. [3] »Skłońcie ucho wasze a przyjdźcie do Mnie, słuchajcie, a ożyje dusza wasza, a zawrę z wami przymierze wieczne, - łaski Dawidowi zapewnione. [4] »Oto świadkiem narodów ustanowiłem go, księciem i wodzem ludów. [5] »Oto ludy, których nie znasz zawezwiesz, a plemiona, które cię nie znały, do ciebie się zbiegną, dla Wiekuistego, Boga twojego, i dla Świętego w Israelu, który cię wsławi. [6] »Szukajcie Wiekuistego póki znalezionym być może, wzywajcie Go póki bliskim jest. [7] »Niech porzuci niegodziwy drogę swoję, a mąż bezprawia zamysły swoje, i niech nawróci się do Wiekuistego a ulituje się nad nim, i do Boga naszego, gdyż szczodrym jest w odpuszczaniu. [8] »Bo nie są myśli Moje jako myśli wasze, ani drogi wasze jako drogi Moje, rzecze Wiekuisty. [9] »Bo o ile przewyższają niebiosa ziemię, o tyle przewyższają drogi Moje drogi wasze, a myśli Moje, myśli wasze. [10] »Bo jako spada deszcz albo śnieg z nieba, a tam się nie wraca, lecz napawa ziemię i użyźnia ją i upładnia, i dostarcza nasienia siejącemu, a strawy jedzącemu: [11] »Takiém będzie i słowo Moje, które wychodzi z ust Moich, nie wróci do Mnie próżno, lecz dokona czego żądam, a przeprowadzi z czém je wysłałem. [12] »Tak, w radości wyjdziecie, a w pokoju będziecie prowadzeni; góry i wzgórza wybuchną przed wami śpiewem, a wszystkie drzewa polne uderzą jakoby w dłoń. [13] »Miasto głogu wyrośnie cyprys, a miasto pokrzywy wyrośnie mirt, i będzie to Wiekuistemu ku sławie, na znak wieczny, niezatarty. 
«  Księga Izajasza 54 Księga Izajasza 55 Księga Izajasza 56  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).