Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Izajasza » Rozdział 59
«  Księga Izajasza 58 Księga Izajasza 59 Księga Izajasza 60  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Oto nie ukrócona ręka Wiekuistego, aby nie mogła wspomódz, ani przytępioném ucho Jego, aby nie mogło wysłuchać. [2] »A tylko winy wasze dzieliły między wami a Bogiem waszym, a grzechy wasze zakryły oblicze Jego przed wami, że nie słyszał. [3] »Bo dłonie wasze zbrukane krwią, a palce wasze występkiem, usta wasze prawią kłamstwo, język wasz krzywdę knuje. [4] »Nikt nie podnosi głosu za sprawiedliwością, a nikt się nie prawuje w uczciwości; ufają w próżność i prawią fałsz, poczynają niegodziwość, a rodzą bezprawie. [5] »Jaja żmije wylęgają, a tkanki pajęcze wysnuwają; kto kosztuje jaj ich umiera, a z rozbitego wykluwa się jaszczurka. [6] »Tkaniny ich nie zdadzą się na szatę, ani nakryją się wyrobami swojemi; roboty ich robotami bezprawia, a czyny grabieży w dłoni ich. [7] »Nogi ich ku złemu dążą, a spieszą, by przelać krew niewinną; zamysły ich zamysłami bezprawia, klęska i ruina na torach ich. [8] »Drogi pokoju nie znają, a niemasz prawa na manowcach ich, ścieżki swoje pokrzywili sobie, kto postał na nich, nie zaznał pokoju. [9] »Przeto oddalił się sąd od nas, a nie dochodzi nas sprawiedliwość; czekamy światła, a oto - ciemność, jasności - w mrokach błądzimy. [10] »Macamy jako ślepi, ściany, i jako bez oczu macamy; potykamy się w południe jako w zmierzchu, wpośród pustkowiów jako umarli. [11] »Pomrukujem jako niedźwiedzie my wszyscy, i jako gołębie gruchamy; czekamy sądu a niemasz go, pomocy, - daleką ona od nas. [12] »Bo rozmnożyły się występki nasze przed Tobą, a grzechy nasze świadczą przeciw nam; bo występki nasze są nam obecne, a winy nasze - znamy je. [13] »Odstępstwo i zaprzanie się Wiekuistego, i odwracanie się od Boga naszego, rozprawy o grabieży i rozpasaniu, zmyślanie i wynurzanie z serca mów kłamliwych. [14] »I odpartém wstecz prawo, a sprawiedliwość zdala stoi; bo potknęła się na ulicy prawda, a uczciwość nie może przejść. [15] »I tak jest prawda wyrugowana, a unikający złego ograbiany. Widział Wiekuisty i gorszyło to oczy Jego, że nie było prawa. [16] »Widział On, że niemasz męża, i zdumiał się, że niemasz orędownika, więc wspomogło Mu ramię Jego, a sprawiedliwość Jego ona Go wsparła. [17] »I odział się w sprawiedliwość jako w pancerz, a hełm pomocy na głowie Jego, i oblókł się w szaty pomsty niby w opończę, a przybrał się jako płaszczem w żarliwość. [18] »Wedle zasług ściśle wypłaci, gniew wrogom Swoim, zasługę - przeciwnikom Swoim; pomorzom zasługę wypłaci. [19] »I obawiać się będą na Zachodzie imienia Wiekuistego, a na wschodzie słońca majestatu Jego, gdy nadciągnie jako rzeka wróg; tchnienie Wiekuistego unosi go. [20] »I przyjdzie do Cyonu jako wyswobodziciel, i dla nawróconych od występku w Jakóbie, rzecze Wiekuisty. [21] »A ja, - takie przymierze Moje z nimi, rzecze Wiekuisty: Duch Mój, który na tobie, i słowa Moje, którem złożył w usta twe, nie ustąpią z ust twoich, ani z ust potomków twoich, ani z ust potomstwa potomków twoich, rzecze Wiekuisty, odtąd i aż na wieki. 
«  Księga Izajasza 58 Księga Izajasza 59 Księga Izajasza 60  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).