Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Izajasza » Rozdział 6
«  Księga Izajasza 5 Księga Izajasza 6 Księga Izajasza 7  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Roku śmierci króla Uzyi ujrzałem Pana, zasiadającego na tronie wysokim i wyniosłym, a kraje (kobierca) jego napełniały świątynię. [2] »Serafini stali wysoko nad nim, o sześciu skrzydłach każdy; dwoma zasłaniał oblicze swoje, dwoma zasłaniał nogi swoje, a dwoma się unosił. [3] »I odzywał się jeden do drugiego, i wołał: Święty, święty, święty Wiekuisty zastępów, pełną wsza ziemia chwały Jego! [4] »I zatrzęsły się posady podwojów na głos wołających, a gmach napełnił się dymem. [5] »I rzekłem: Biada mi, bom zginął, bom człowiek nieczystych ust, i śród narodu nieczystych ust przebywam, bo króla, Wiekuistego zastępów, widziały oczy moje. [6] »Ale nadleciał do mnie jeden z Serafinów, a w ręku jego zarzewie; kleszczami wziął je z ołtarza. [7] »I dotknął ust moich, i rzekł: Otóż dotyka to ust twoich, a znikła wina twoja, a grzech twój będzie odpuszczony. [8] »Wtedy usłyszałem głos Pana, mówiącego: Kogoż mam posłać, i któż Nam pójdzie? I rzekłem: Oto jestem, poszlij mnie. [9] »A na to rzekł: Pójdziesz i powiesz narodowi temu: Słyszeć słyszycie, ale nie chcecie rozumieć, patrzyć patrzycie, ale nie chcecie poznawać. [10] »Znieczul serce narodu tego, a uszy jego obciąż, a oczy jego odwróć, aby nie widział oczyma swemi, i uszyma nie słyszał, i sercem nie zrozumiał, a nie nawrócił się, by był uzdrowion. [11] »I rzekłem: Dopókiż Panie? I rzekł: Dopóki nie opustoszeją miasta dla braku mieszkańców, a domy dla braku ludzi, a ziemia spustoszeje jako step, [12] »A wydali Wiekuisty człowieka, a wielką będzie opustoszałość wpośród ziemi. [13] »A jeżeli jeszcze zostanie w niej część dziesiąta, ta również zniszczona będzie. Ale jak sosna lub dąb, u których po zrzuceniu liści pień zostaje, tak i zagajem świętym pozostanie pień jej. 
«  Księga Izajasza 5 Księga Izajasza 6 Księga Izajasza 7  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).