Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Izajasza » Rozdział 60
«  Księga Izajasza 59 Księga Izajasza 60 Księga Izajasza 61  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Wstań, zajaśniej, bo nadchodzi światło twoje, a majestat Wiekuistego nad tobą zabłyśnie. [2] »Bo oto ciemność okryje jeszcze ziemię, a pomroka plemiona, ale ciebie opromieni Wiekuisty, a majestat Jego nad tobą się objawi. [3] »I pielgrzymować będą ludy do światła twojego, a królowie do blasku promieni twoich. [4] »Powiedź wokoło oczyma twojemi i obacz, wszyscy się gromadzą, przybywają do ciebie; synowie twoi nadciągają zdaleka, a są córy twoje do boku ich tulone. [5] »Wtedy spojrzysz i zachwycony będziesz, i zadrży i rozszerzy się serce twoje, gdy zwróci się ku tobie obfitość morza, bogactwo ludów przeniesie się do ciebie. [6] »Mnóstwo wielbłądów pokryje cię, drabarze z Midjanu i Efy; wszyscy oni z Szeby nadciągną, złoto i wonności niosąc i chwałę Wiekuistego wygłaszając. [7] »Wszystkie trzody Kedaru zbiorą się u ciebie, barany Nebajotu na usługi twe będą; wstąpią ku upodobaniu na ołtarz Mój, i tak dom sławy Mojej uświetnię. [8] »Któż to są one, co jako obłoki pędzą, i jako gołębie do gołębników swoich? [9] »Tak, Mnie pomorza wyglądają, i okręty Tarszyszu (płyną) na czele, aby sprowadzić synów twoich zdaleka, złoto i srebro ich wraz z nimi, dla imienia Wiekuistego, Boga twojego, i dla Świętego w Israelu, który cię uświetni. [10] »I pobudują cudzoziemcy mury twoje, a książęta ich posługiwać ci będą; bo w gniewie Moim zgromiłem cię, a w łasce Mojej ulituję się nad tobą. [11] »I staną otworem bramy twoje ustawicznie, we dnie i w nocy zamknięte nie będą, aby przepuścić do ciebie zastępy narodów przez królów ich prowadzonych. [12] »Bo lud, albo królestwo, któreby nie służyło tobie zginie, a plemiona takie do szczętu zniszczeją. [13] »Wspaniałość Libanu sprowadzoną ci będzie, cyprys, klon i bukszpan pospołu, aby wsławić miejsce świątyni Mojej; a miejsce stóp Moich uświetnię. [14] »I przyjdą do ciebie w pokorze synowie ciemięzców twoich, i kłaniać się będą stopom nóg twoich wszyscy, którzy poniewierali tobą; i nazywać cię będą grodem Wiekuistego, Cyonem Świętego w Israelu. [15] »Za to, żeś była opuszczona i znienawidzona, a omijał cię przechodzień, ustanowię cię chlubą świata, radością pokolenia każdego. [16] »I będziesz się karmiła mlekiem ludów, a z opływu królów się żywić, i poznasz żem Ja Wiekuisty wybawca twój, a wyswobodziciel twój mocarz Jakóba. [17] »Miasto miedzi naniosę złota, a miasto żelaza naniosę srebra, a miasto drzewa miedzi, a miasto kamieni żelaza; a ustanowię nadzorcą twoim pokój, a starostami twoimi sprawiedliwość. [18] »Nie będzie nadal słychać o grabieży w kraju twoim, o klęsce i ruinie w granicach twoich, i ogłosisz zbawienie w murach twoich, a w bramach twoich chwałę. [19] »Nie będzie ci nadal słońce światłem dzienném, ani będzie dla jasności księżyc przyświecał tobie, bo będzie Wiekuisty światłem twém wieczném, a Bóg twój świetnością twoją. [20] »Twoje słońce nie zajdzie nigdy, ani skryje się księżyc twój, bo będzie Wiekuisty światłem twém wieczném, a skończą się dni żałoby twojej. [21] »A ludność twoja to sami cnotliwi, na wieki posiędą ziemię; odróśl to szczepień Moich, dzieło rąk Moich, którém się poszczycę. [22] »Najmniejszy rozrośnie się w tysiące, a najuniżeńszy w lud potężny; Ja, Wiekuisty, czasu swego szybko to spełnię. 
«  Księga Izajasza 59 Księga Izajasza 60 Księga Izajasza 61  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).