Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Izajasza » Rozdział 7
«  Księga Izajasza 6 Księga Izajasza 7 Księga Izajasza 8  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I stało się za czasów Achaza, syna Jothama, syna Uzyi, króla Jehudy, wyruszył Recyn, król Aramu, i Pekach syn Remalji, król Israela do Jeruszalaim, aby walczyć przeciw niemu, ale nie mógł go zwalczyć. [2] »A gdy oznajmiono domowi Dawida: Stanął obozem Aram wraz z Efraimem, wtedy zadrżało jego serce i serce narodu jego, jak drżą drzewa leśne od wiatru. [3] »I rzekł Wiekuisty do Jeszaji: Wyjdziesz przeciw Achazowi, ty i Szeor Jaszub, syn twój, do przejścia wodociągu stawu górnego, na drogę ku polu foluszników. [4] »I powiesz mu: Miej się na baczności, a zachowuj się spokojnie; nie obawiaj się, i niech się serce twe nie lęka dwu tych niedopałków dymiących się głowien - wobec zapalczywego gniewu Recyna i Aramu, i syna Remalji. [5] »Przeto, że umyślił Aram zagubę twoję, Efraim i syn Remalji, mówiąc: [6] »Wtargniem do Jehudy i zatrwożym ją, i otworzym ją sobie i ogłosim królem w niej syna Tobala. [7] »Tak wyrzekł Pan, Bóg: To się nie stanie i nie będzie. [8] »Bo głową Aramu Damesek, a głową Damesku Recyn; a w sześćdziesiąt pięć lat rozpadnie się Efraim - przestanie być ludem. [9] »A głową Efraima Szomron, a głową Szomronu syn Remalji. Jeśli nie uwierzycie, to się nie ostoicie. [10] »I rzekł Wiekuisty dalej do Achaza, mówiąc: [11] »Zażądaj sobie znaku od Wiekuistego, Boga twojego, - spuszczając się głęboko, albo wznosząc wysoko. [12] »I rzekł Achaz: Nie będę żądał ani doświadczał Wiekuistego. [13] »Wtedy rzekł: Słuchajże domu Dawida! Małoż wam nużyć ludzi, że nużyć chcecie i Boga mojego? [14] »Przeto da wam Pan Sam znak: Oto ta niewiasta młoda poczęła i porodzi syna, i nazwie imię jego Immanuel. [15] »Śmietanką i miodem żywić się będzie, gdy potrafi gardzić złém, a wybierać dobre. [16] »Ale zanim potrafi to chłopię gardzić złém, a wybierać dobre, opuszczoną będzie ziemia, której dwu królów się lękasz. [17] »Wszakże przywiedzie Wiekuisty na ciebie i na naród twój, i na dom ojca twojego dni, jakich nie było od dnia odstąpienia Efraima od Jehudy - króla Aszuru. [18] »I będzie dnia onego zaświśnie Wiekuisty na szerszenie, co na krańcach strumieni Micraimu i na osy, które w ziemi Aszur. [19] »I nadciągną i rozsiędą się wszystkie po dolinach opustoszałych i po rozstępach skał, i po wszystkich cierniskach i po wszystkich pastwiskach. [20] »Dnia onego zgoli Pan brzytwą najętą na brzegach rzeki, królem Aszuru, głowę i włosy nóg; a niemniej i brodę zdejmie ona. [21] »I będzie dnia onego, że chować będzie człowiek krówkę i parę owiec. [22] »Ale z nadmiernego nadoju mleka pożywać będzie śmietankę, bo śmietanką i miodem żywić się będzie każdy, co pozostanie w kraju. [23] »I będzie w dzień ów każdy obszar, na którym tysiąc winorośli za tysiąc szekli srebrnych, pastwą tarni i cierni. [24] »Ze strzałami i łukiem przychodzić tam będą, bo tarniem i cierniem będzie cała ziemia. [25] »I wszystkie téż góry, które radłem się rozkopują, - nie zajdzie tam obawa przed tarniem i cierniem; i posłużą na pastwisko dla wołu, albo koczowisko dla owcy. 
«  Księga Izajasza 6 Księga Izajasza 7 Księga Izajasza 8  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).