Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Jeremiasza » Rozdział 16
«  Księga Jeremiasza 15 Księga Jeremiasza 16 Księga Jeremiasza 17  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I doszło mnie słowo Wiekuistego, głosząc: [2] »Nie pojmiesz sobie żony, a nie będziesz miał synów i córek na miejscu tém. [3] »Bo tak rzecze Wiekuisty o synach i córkach urodzonych na tém miejscu, i o matkach, które ich zrodziły, i o ojcach, którzy ich spłodzili na tém miejscu: [4] »Ciężkiemi zarazami wymrą, nie będą opłakiwani ani pochowani, mierzwą na roli się staną, a od miecza i głodu wyginą, i pójdą zwłoki ich na żer dla ptactwa nieba i dla zwierza ziemi. [5] »Gdyż tak rzecze Wiekuisty: Nie wnijdziesz do domu żałoby, a nie pójdziesz, by opłakiwać, a nie pożałować ci ich, bo zabieram pokój mój od ludu tego, łaskę i miłosierdzie. [6] »I pomrą wielcy i mali na tej ziemi, nie będą pochowani, i nie będzie ich nikt opłakiwał, i nie poczynią sobie nacięć, i nie wystrzygą się po nich. [7] »I nie będą łamali po nich chleba żałoby, by kogo pocieszyć po zmarłym; i nie dadzą nikomu się napić z kielicha pocieszenia po ojcu lub matce jego. [8] »Również do domu uczty nie wejdziesz, abyś zasiadł z nimi i jadł i pił. [9] »Gdyż tak rzecze Wiekuisty zastępów, Bóg Israela: Oto usunę z miejsca tego w oczach waszych i za dni waszych głos wesela i głos radości, głos oblubieńca i głos oblubienicy. [10] »A gdy opowiesz ludowi temu wszystkie te słowa, a rzekną do ciebie: Za cóż wyrzekł Wiekuisty przeciw nam to nieszczęście wielkie, i jakież przewinienia nasze, i jakim grzech nasz, którymśmy zgrzeszyli Wiekuistemu, Bogu naszemu? [11] »Tedy oświadczysz im: przeto, że opuścili ojcowie wasi Mnie, rzecze Wiekuisty, i poszli za bóztwami cudzemi, i służyli im, i korzyli się im, Mnie zaś opuścili, a nauki Mojej nie przestrzegali. [12] »Wyście zaś gorzej jeszcze uczynili niż ojcowie wasi, albowiem oto postępujecie każdy za pożądliwością serca swego zepsutego, nie słuchając Mnie. [13] »To też rzucę was z ziemi tej do ziemi, którejście nie znali ani wy, ani ojcowie wasi, i będziecie służyli tam bóztwom cudzym dniem i nocą, póki nie okażę wam zmiłowania. [14] »Zaprawdę, oto dni nadejdą, rzecze Wiekuisty, gdy nie powiedzą więcej: Żyw Wiekuisty, który wywiódł synów Israela z ziemi Micraim; [15] »Lecz: Żyw Wiekuisty, który wywiódł synów Israela z kraju Północy i ze wszystkich krain, do których był zagnał ich - gdyż sprowadzę ich napowrót do ziemi, którą oddałem ojcom ich. [16] »Oto poszlę ja po wielu rybaków, rzecze Wiekuisty, aby łowili ich, a następnie poszlę po wielu myśliwych, aby ich spędzali z każdej góry i z każdego wzgórza i z pośród rozpadlin skał. [17] »Albowiem oczy Moje baczą na wszystkie drogi ich, nie tajne one przed obliczem Mojém, ani ukrytą wina ich przed oczyma Mojemi. [18] »I odpłacę im najprzód w dwójnasób za winy i za grzechy ich, za to że skazili ziemię Moję; martwemi ohydami i obmierzłościami swemi napełnili dziedzictwo Moje. [19] »Wiekuisty, siło moja i obrono, i ucieczko w dniu niedoli! Do ciebie przyjdą kiedyś narody z krańców ziemi, i powiedzą: kłamstwo tylko odziedziczyli ojcowie nasi, marności, w których pożytku niema. [20] »Czyżby tworzyć sobie mogli ludzie bóztwa, gdy wszak sami bóztwami nie są? [21] »Przeto poznajomię ich, tym razem poznajomię ich z mocą i potęgą Moją, aby poznali, że imię Moje Wiekuisty! 
«  Księga Jeremiasza 15 Księga Jeremiasza 16 Księga Jeremiasza 17  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).