Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Jeremiasza » Rozdział 21
«  Księga Jeremiasza 20 Księga Jeremiasza 21 Księga Jeremiasza 22  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Słowo, które doszło Jeremjasza od Wiekuistego, gdy wysłał doń król Cydkjasz Paszchura, syna Malkji, i Cefanię, syna Maseji, z temi słowy: [2] »Dopytuj się też u Wiekuistego o nas, gdyż Nebukadrecar, król Babelu, walczy przeciw nam; może uczyni Wiekuisty z nami według wszystkich cudów swoich, żeby odstąpił od nas. [3] »I rzekł Jeremjasz do nich: Tak powiecie Cydkjaszowi: [4] »Tak rzecze Wiekuisty, Bóg Israela: Oto odwrócę narzędzia wojenne, które w ręku waszych, któremi zwalczacie króla Babelu i Kasdejczyków, oblegających was, z zewnątrz muru, i ściągnę je do środka miasta tego. [5] »I będę walczył Sam z wami dłonią wyciągniętą, i ramieniem przemożném, i gniewem, i zapalczywością, i rozjątrzeniem wielkiém. [6] »I porażę mieszkańców miasta tego, zarówno ludzi jak i zwierzęta; pomorem wielkim wyginą! [7] »A następnie, rzecze Wiekuisty, wydam Cydkjasza, króla Judy, i sługi jego, i lud pozostały w mieście tém po morze, i po mieczu, i po głodzie, w moc Nebukadrecara, króla Babelu, i w moc wrogów ich, i w moc czyhających na życie ich, i pobije ich ostrzem miecza; nie zaoszczędzi ich, ani ulituje się, ani zmiłuje. [8] »Ludowi zaś temu oświadczysz: Tak rzecze Wiekuisty: Oto przedstawiam wam drogę życia i drogę śmierci! [9] »Kto pozostanie w mieście tém zginie od miecza, albo od głodu, albo od moru; kto zaś wyjdzie i podda się Kasdejczykom, oblegającym was, zachowa życie, i pozyska sobie duszę swą jako zdobycz. [10] »Gdyż zwróciłem oblicze Moje na miasto to ku złemu, a nie ku dobremu, rzecze Wiekuisty; w moc króla Babelu wydaném będzie, aby spalił je ogniem. [11] »Domowi zaś króla Judy: - Słuchajcie słowa Wiekuistego, [12] »Wy z domu Dawida! Tak rzecze Wiekuisty: Rozsądzajcie codzień według prawa, a wybawiajcie krzywdzonego z ręki ciemięzcy, aby nie wybuchnęła jak ogień zapalczywość Moja, a płonęła, że nikt nie ugasi - dla niecności postępków ich! [13] »Oto Ja przeciw tobie, mieszkanko doliny, skalistej równiny, rzecze Wiekuisty, co mówicie: Któż znijdzie do nas, i ktoby wkroczył do przybytków naszych? [14] »I będę poszukiwał na was wedle owocu postępków waszych, rzecze Wiekuisty, i rozniecę ogień w lesie jej, aby pochłonął wszystko co ją otacza. 
«  Księga Jeremiasza 20 Księga Jeremiasza 21 Księga Jeremiasza 22  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).