Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Jeremiasza » Rozdział 30
«  Księga Jeremiasza 29 Księga Jeremiasza 30 Księga Jeremiasza 31  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Słowo, które doszło Jeremjasza od Wiekuistego, głosząc: [2] »Tak rzecze Wiekuisty, Bóg Israela: Spisz sobie wszystkie słowa, które ci zwiastowałem, do księgi! [3] »Bo oto dni nadejdą, rzecze Wiekuisty, a przywrócę wygnańców ludu Mojego Israela i Judy, rzecze Wiekuisty, a przywiodę ich do ziemi, którą oddałem ojcom ich, aby ją posiedli. -  [4] »Te zaś są słowa, które wyrzekł Wiekuisty o Israelu i o Judzie: [5] »Zaiste, tak rzecze Wiekuisty: Odgłos trwogi słyszeliśmy, postrach a nie pokój. [6] »Pytajcie się téż, a zobaczcie, czy rodzi mężczyzna! Czemu widzę każdego męża, ręce jego na biodrach swych jako rodząca, a odmieniły się wszystkie oblicza w bladość? [7] »Biada! bo wielkim dzień ów, że mu żaden nie dorówna; ale jakkolwiek czas to niedoli dla Jakóba, jednak wybawionym zeń zostanie! [8] »I będzie dnia onego, rzecze Wiekuisty zastępów, że skruszę jarzmo jego z karku twojego, a więzy twoje rozerwę, i nie ujarzmią go nadal cudzoziemcy. [9] »I będą służyli Wiekuistemu, Bogu swemu, i Dawidowi, królowi swojemu, którego ustanowię im! [10] »Ty przeto nie bój się sługo Mój, Jakóbie, rzecze Wiekuisty, a nie trwóż się Israelu, gdyż oto wybawię cię zdaleka, a ród twój z ziemi ich niewoli. I wróci Jakób, i spokojnym będzie i bezpiecznym, a nikt nie wystraszy. [11] »Bo z tobą Ja, rzecze Wiekuisty, abym cię wybawił; bo położę koniec wszystkim narodom, między które cię rozproszyłem, wszakże tobie nie położę końca; karcić cię będę pomiernie, ale nie wytępię cię do ostatka. [12] »Albowiem tak rzecze Wiekuisty: Dotkliwém porażenie twoje, bolesną rana twoja! [13] »Nikt nie orzeknie w sprawie twej, by cię uzdrowić, leków skutecznych niema dla ciebie! [14] »Wszyscy zalotnicy twoi zapomnieli cię, nie pytają się o ciebie; bo uderzeniem wroga uderzyłem cię, kaźnią okrutną, dla mnóztwa win twoich, że tak liczne były grzechy twoje. [15] »Czemu utyskujesz nad porażeniem swojém, że tak dotkliwym ból twój? Dla mnóztwa win twoich, że tak liczne były grzechy twoje uczyniłem ci to! [16] »Ale dla tego pochłonięci będą wszyscy, którzy ciebie pochłaniali, a ciemięzcy twoi wszyscy w niewolę pójdą; i będą grabiciele twoi ograbiani, a łupieżców twoich na łup wydam. [17] »Bo sprowadzę uzdrowienie tobie, a z ran twoich cię uleczę, rzecze Wiekuisty; bo odtrąconą nazywali cię, "Cyon to, którego nikt nie nawiedza!" [18] »Tak rzecze Wiekuisty: Oto przywrócę wygnanych z namiotów Jakóba, a nad siedzibami jego się ulituję, aby odbudowaném było miasto na rumowisku swojém, a zamki według dawnego porządku swego stanęły! [19] »I wyjdzie z nich znowu dziękczynienie i głos rozbawionych, i rozmnożę ich, a nie umniejszą się, i spotęguję ich, a nie uszczuplą się. [20] »I będą dzieci jego jako przedtém, a zbór jego przed obliczem Mojém się utwierdzi, i będę poszukiwał na wszystkich ciemięzcach jego. [21] »I powstanie mocarz jego z niego samego, a władca jego z pośrodka jego wynijdzie, i przybliżę go, aby mógł przystąpić do Mnie, - bo któż to ten, coby ośmielił serce swoje, aby przystąpił do Mnie? rzecze Wiekuisty. [22] »I tak będziecie Mi ludem, a Ja będę wam Bogiem. [23] »Oto zawierucha od Wiekuistego z zapalczywością się zrywa, burza rozpętana, na głowę niegodziwych się stoczy. [24] »Nie uśmierzy się płonący gniew Wiekuistego, aż spełni i urzeczywistni zamysły serca swego. W następstwie czasów wyrozumiecie to! 
«  Księga Jeremiasza 29 Księga Jeremiasza 30 Księga Jeremiasza 31  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).