Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Jeremiasza » Rozdział 41
«  Księga Jeremiasza 40 Księga Jeremiasza 41 Księga Jeremiasza 42  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I stało się miesiąca siódmego, że przybył Iszmael, syn Netanji, syna Eliszamy, z rodu królewskiego, i dostojnicy królewscy, mianowicie dziesięciu mężów z nim, do Gedalji, syna Achikama, do Micpah, i wyprawili tam ucztę razem w Micpah. [2] »Poczém powstał Iszmael, syn Netanji, i dziesięciu mężów, którzy mu towarzyszyli i zamordowali Gedalję, syna Achikama, syna Szafana, mieczem, i zabili tego, którego był postanowił król Babelu nad krajem. [3] »Wszystkich téż Judejczyków, którzy byli z nim, - z Gedalją - w Micpah, i Kasdejczyków, którzy znajdowali się tam, mężów wojskowych, zamordował Iszmael. [4] »I stało się, że dnia drugiego po zabiciu Gedalji, gdy o tém nikt jeszcze nie wiedział, -  [5] »Przybyli ludzie z Szechem, z Szylo i z Szomronu - ośmdziesięciu ludzi - o postrzyżonych brodach i rozdartych szatach, i pokryci nacięciami, mając ofiary śniedne i kadzidło przy sobie, aby to złożyć w przybytku Wiekuistego. [6] »I wyszedł Iszmael, syn Netanji, naprzeciw nich z Micpah, idąc i wciąż płacząc; a gdy się spotkał z nimi, rzekł do nich: Pójdźcie do Gedalji, syna Achikama! [7] »I stało się, że gdy przyszli do środka miasta wyrznął ich Iszmael, syn Netanji, (i wrzucił) w głąb cysterny, - on i mężowie, którzy mu towarzyszyli. [8] »Ale dziesięciu ludzi znalazło się między nimi, którzy rzekli do Iszmaela: Nie zabijaj nas; albowiem mamy zapasy ukryte w polu, pszenicę i jęczmień i oliwę i miód! I zaniechał, i nie zabił ich wpośród braci ich. [9] »Cysterna zaś, do której wrzucił Iszmael wszystkie zwłoki ludzi, których zamordował z powodu Gedalji, była ta sama, którą ufundował król Assa z powodu Baaszy, króla israelskiego: tę napełnił Iszmael, syn Netanji zabitymi. [10] »Poczém zabrał w niewolę Iszmael cały ostatek ludu, który w Micpah, królewne i wszystek lud pozostały w Micpah, który był poruczył Nebuzaradan, naczelnik straży przybocznej, Gedalji, synowi Achikama, - zabrał ich w niewolę Iszmael, syn Netanji, i wyruszył, by ujść do synów Ammonu. [11] »Gdy jednak usłyszał Johanan, syn Kareacha, i wszyscy dowódzcy wojsk, którzy z nim, o całém nieszczęściu, które sprawił Iszmael, syn Netanji, [12] »Zabrali wszystkich ludzi swoich i wyruszyli, by walczyć z Iszmaelem, synem Netanji, i spotkali go u wielkiego stawu, który pod Gibeonem. [13] »A gdy ujrzał wszystek lud, znajdujący się przy Iszmaelu, Jochanana, syna Kareacha, i wszystkich dowódzców wojsk, którzy byli przy nim, ucieszyli się. [14] »I zwrócił się wszystek lud, który był uprowadził w niewolę Iszmael z Micpah, i przeszedł do Jochanana, syna Kareacha. [15] »Iszmael wszakże, syn Netanji, uciekł z ośmiu mężami przed Jochananem, i uszedł do synów Ammonu. [16] »I tak zabrał Jochanan, syn Kareacha, i wszyscy dowódzcy wojsk, którzy mu towarzyszyli, cały ostatek ludu, który odbił od Iszmaela, syna Netanji, z Micpah, po zabiciu przez niego Gedalji, syna Achikama, - mężczyzn, wojowników, i kobiety i dzieci i dworzan, których odbił z pod Gibeonu, [17] »I wyruszyli, i zatrzymali się w gospodzie Kimhama, która w pobliżu Beth-lechem, aby następnie wyruszyć i ujść do Micraim, [18] »Z powodu Kasdejczyków; gdyż obawiali się ich, ponieważ Iszmael, syn Netanji, zamordował Gedalję, syna Achikama, którego postanowił był król Babelu nad krajem. 
«  Księga Jeremiasza 40 Księga Jeremiasza 41 Księga Jeremiasza 42  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).