Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Jeremiasza » Rozdział 45
«  Księga Jeremiasza 44 Księga Jeremiasza 45 Księga Jeremiasza 46  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Słowo, które wyrzekł Jeremjasz, prorok, do Barucha, syna Neryi - gdy był spisał mowy te do księgi z ust Jeremjasza, roku czwartego Jehojakima, syna Jozjasza, króla Judy, jak następuje: [2] »Tak rzecze Wiekuisty, Bóg Israela, o tobie Baruchu! [3] »Powiadasz: O biada mi! gdyż przymnożył Wiekuisty nowy smutek do bólu mojego; zmożony jestem wzdychaniem, a pokoju nie znajduję! [4] »Tak oświadczysz mu: Tak rzecze Wiekuisty: Oto com zbudował burzę, a com zasadził wypleniam, a jest tém - kraj cały. [5] »A ty chciałbyś rzeczy wielkich żądać dla siebie? Nie żądaj! - Bo oto przywiodę niedolę na wszelkie ciało, rzecze Wiekuisty, tobie wszakże oddam życie na zdobycz we wszystkich miejscach dokądkolwiek pójdziesz. 
«  Księga Jeremiasza 44 Księga Jeremiasza 45 Księga Jeremiasza 46  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).