Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Jeremiasza » Rozdział 47
«  Księga Jeremiasza 46 Księga Jeremiasza 47 Księga Jeremiasza 48  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Co doszło jako słowo Wiekuistego Jeremjasza, proroka, o Pelisztach, zanim zgromił Faraon Gazę. [2] »Tak rzecze Wiekuisty: Oto fale dźwigają się od północy i zamieniają się w strumień gwałtowny, a zalewają ziemię i pełnię jej, miasta i mieszkańców ich, i biadają ludzie, i zawodzą wszyscy mieszkańcy ziemi. [3] »Wobec grzmotu tętniących kopyt biegunów jego, wobec huku jego wozów, skrzypu jego kół, nie oglądają się ojcowie na dzieci w bezsilności rąk, -  [4] »Wobec dnia, który nadchodzi, by spustoszyć całe Pelisztym, by wytępić Corowi i Cydonowi wszelki szczątek pomocy; albowiem spustoszy Wiekuisty Pelisztów, ostatek wyspy Kaftor. [5] »Spada pleszywość na Gazę, ginie Aszkalon, ostatek ich niziny. Dopókiż nacinać się będziesz! [6] »O mieczu Wiekuistego, dopókiż nie odpoczniesz? Wróć do pochew twoich, uśmierz się, a ucisz! [7] »Ale jakżebyś odpoczął? Wszak Wiekuisty go wyprawił. Przeciw Aszkalonowi i przeciw wybrzeżom morza - tam przeznaczył go! 
«  Księga Jeremiasza 46 Księga Jeremiasza 47 Księga Jeremiasza 48  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).