Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Jeremiasza » Rozdział 7
«  Księga Jeremiasza 6 Księga Jeremiasza 7 Księga Jeremiasza 8  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Słowo, które doszło Jeremjasza od Wiekuistego, głosząc: [2] »Stań w bramie domu Wiekuistego, i ogłoś tam słowo to, i powiedz: Słuchajcie słowa Wiekuistego wy wszyscy z Judy, którzy wchodzicie do bram tych, by ukorzyć się Wiekuistemu! [3] »Tak rzecze Wiekuisty zastępów, Bóg Israela: Poprawcie drogi i postępki wasze, a pozwolę wam mieszkać na miejscu tém. [4] »Nie polegajcie na słowach kłamliwych, gdy powiadają "przybytek Wiekuistego przybytek Wiekuistego!" przybytkiem Wiekuistego to oni sami! [5] »Chciejcie raczej szczerze poprawiać drogi i postępki wasze! Jeżeli postaracie się sprawiedliwie rozsądzać między człowiekiem a bliźnim jego, [6] »Jeżeli cudzoziemca, wdowy i sieroty nie będziecie krzywdzili, a krwi niewinnej nie wylewali na miejscu tém, i za bóstwami cudzemi nie postępowali, na zgubę waszę, -  [7] »Wtedy pozwolę wam mieszkać na miejscu tém, na ziemi, którą oddałem ojcom waszym na wieki wieków. [8] »Ale oto polegacie na słowach kłamliwych, które do niczego nie posłużą. [9] »Czyżby wam kraść i zabijać i cudzołożyć, i krzywoprzysięgać i kadzić Baalowi i postępować za bóstwami cudzemi, którychście nie znali, [10] »I następnie przyjść i stanąć przed obliczem Mojém w domu tym, nad którym mianowane imię Moje, i powiedzieć: Jesteśmy zbawieni! by dalej spełniać wszystkie te obmierzłości? [11] »Czyż jaskinią łotrów stał się dom ten, nad którym mianowane imię Moje, w oczach waszych? Ale otóż i Ja to widzę, rzecze Wiekuisty. [12] »Bo zajdźcie też do miejsca mojego, które w Szylo, gdziem umieścił był imię Moje przedtém, i zobaczcie com mu uczynił, dla niegodziwości ludu Mego, Israela. [13] »Otóż teraz, ponieważ dopuszczacie się wszystkich tych czynów, rzecze Wiekuisty, i jakkolwiek napominałem was, ustawicznie napominając, a wyście nie słuchali, a wzywałem was, a wyście nie odpowiadali. [14] »Przeto uczynię domowi temu, nad którym mianowane imię Moje, na którym polegacie, i temu miejscu, które oddałem wam i ojcom waszym, jakom uczynił Szylo. [15] »I odrzucę was z przed oblicza Mojego, jakom odrzucił wszystkich braci waszych, cały ród Efraima. [16] »Ty zaś, nie módl się za narodem tym, ani podnoś za nimi skargi ni błagania, i nie nalegaj na Mnie, albowiem nie wysłucham cię! [17] »Alboż nie widzisz co wyprawiają w miastach Judy i po ulicach Jerozolimy? [18] »Dzieci zbierają drwa, a ojcowie rozniecają ogień, a kobiety rozczyniają ciasto, aby przygotować ołatki dla królowej nieba i wylewać zalewki bóztwom cudzym, aby czynić na przekór Mnie. [19] »Ale czyż czynią Mnie na przekór, rzecze Wiekuisty, czyż nie raczej sobie samym, ku hańbie oblicza swego? [20] »Przeto rzecze tak Pan, Bóg: Oto gniew i rozjątrzenie Moje wyleje się na to miejsce, na ludzi i na bydło, na drzewa polne i na plon ziemi, i płonąć będzie a nie zagaśnie. [21] »Tak rzecze Wiekuisty zastępów, Bóg Israela: Całopalenia wasze dołączcie do rzeźnych ofiar waszych, a spożywajcie je jako mięso! [22] »Gdyż nie mówiłem z ojcami waszymi, anim przykazał im w dzień, któregom wywiódł ich z ziemi Micraim w sprawie całopaleń i ofiar rzeźnych. [23] »Lecz to tylko przykazałem im mówiąc: Słuchajcie głosu mojego a będę wam Bogiem, a wy będziecie Mi ludem, a postępujcie ściśle po drodze, którą przykazuję wam, aby się wam dobrze wiodło. [24] »Ale nie usłuchali i nie skłaniali ucha swego, lecz postępowali za podszeptami i pożądliwością serca swojego zepsutego, a odwrócili się do Mnie karkiem a nie obliczem. [25] »Od dnia, którego wyszli ojcowie wasi z ziemi Micraim, aż po dzień dzisiejszy, posyłałem do was wszystkie sługi moje, proroków, za każdym dniem niestrudzenie wysyłając. [26] »Ale nie usłuchali Mnie i nie skłaniali ucha swego, i czynili upornym kark swój, a postępowali gorzej jeszcze niż ojcowie ich. [27] »Ale choć powtórzysz im wszystkie te słowa, nie usłuchają cię, choć będziesz wołał do nich, oni nie odpowiedzą ci; [28] »Wtedy powiesz o nich: Ten jest lud, który nie usłuchał głosu Wiekuistego, Boga swojego, a nie przyjął napomnienia - znikła prawda i odjęta została z ust ich! [29] »Zetnij wieniec włosów twoich, i rzuć go, i podnieś na nagich wierzchołkach pieśń żałobną! gdyż porzucił Wiekuisty i opuścił ten ród, wzniecający zapalczywość Jego. [30] »Albowiem czynili synowie Jehudy co złem jest w oczach Moich: stawiali ohydy swoje w domu, nad którym mianowane jest imię Moje, aby go skalać. [31] »I zbudowali wyżyny w Tofeth, w dolinie Ben-Hinnom, aby palili synów swych, i córki w ogniu, czegom nigdy nie rozkazał, a nie przeszło przez myśl Moję. [32] »Dla tego oto nadejdą dni, rzecze Wiekuisty, a nie będą tego nazywali więcej Tofeth i doliną Ben-Hinnom, lecz doliną mordu, a będą chowali w Tofeth dla braku miejsca, [33] »I pójdą zwłoki tego ludu na żer ptactwu nieba i zwierzowi ziemi, a nikt nie spłoszy. [34] »I przerwę w miastach Judy i na ulicach Jerozolimy głos radości i głos wesela, głos oblubieńca i głos oblubienicy, bo w pustkowie się obróci ziemia. 
«  Księga Jeremiasza 6 Księga Jeremiasza 7 Księga Jeremiasza 8  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).