Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Jeremiasza » Rozdział 8
«  Księga Jeremiasza 7 Księga Jeremiasza 8 Księga Jeremiasza 9  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Tegoż czasu, rzecze Wiekuisty, wyrzucą kości królów Judy, i kości książąt jego, i kości kapłanów, i kości proroków, i kości mieszkańców Jerozolimy z grobów ich; [2] »I rozrzucą je przed słońcem i księżycem i całym zastępem nieba, które sobie upodobali, i którym służyli, i za któremi postępowali, i których się radzili, i przed któremi się korzyli; nie sprzątną ich i nie pogrzebią, mierzwą dla roli będą. [3] »A jednak będzie pożądańszą śmierć taka, niż życie całemu szczątkowi tych, którzy pozostaną z tego rodu niegodziwego, którzy pozostaną we wszystkich tych miejscach, do których ich rozproszyłem, rzecze Wiekuisty zastępów. [4] »I oświadczysz im: Tak rzecze Wiekuisty: Alboż się pada a nie powstaje więcej? a jeżeli się kto odwrócił, czyż się już nigdy nie nawróci? [5] »Czemuż się odwrócił ten lud Jerozolimy odstępstwem uporczywém, uchwycili się obłudy, wzbraniają się nawrócić? [6] »Ale wsłuchiwałem się i słyszałem, nic szczerego nie mówią, niemasz ktoby żałował niecności swojej, ktoby rzekł: Cóżem uczynił! Każdy mknie w zapędzie swoim jako rumak rozhukany w boju. [7] »I bocian w przestworzu zna pory swoje, i synogarlica i jaskółka i żóraw przestrzegają czasu przylotu swego - ale lud mój nie zna prawa Wiekuistego. [8] »Jakże wam twierdzić: mądrzy jesteśmy, a nauka Wiekuistego przy nas! Zaprawdę, ale w fałsz zamienił ją kłamliwy rylec pisarzy! [9] »Pohańbieni będą mędrcy, zgnębieni i usidleni; oto słowem Wiekuistego pomiatali, i jakaż im tedy mądrość została? [10] »Przeto oddam żony ich innym, pola ich następcom, bo od najmłodszego do najstarszego ubiega się każdy za wyzyskiem, od proroka do kapłana uprawia każdy kłamstwo. [11] »A chcą uzdrowić ranę ludu Mojego zlekka, powtarzając: pokój! pokój! gdy pokoju niema. [12] »Wstydzić się będą musieli, że ohydy spełniają, ale niema dla nich wstydu, rumienić się nie umieją. Przeto legną między poległymi - czasu nawiedzenia swego runą, rzecze Wiekuisty. [13] »Zgładzę, zgładzę ich, rzecze Wiekuisty; nie zostało grona na latorośli ani figi na drzewie figowém, i liść zawiądł, a ustanowiłem już tych, którzy ich uniosą. [14] »Na cóż tu bawimy jeszcze? Zgromadźcie się a schrońmy się do miast obronnych i wygińmy tam; gdyż Wiekuisty, Bóg nasz wydał nas na zagubę, i napoi nas wodą zatrutą - bośmy zgrzeszyli Wiekuistemu! [15] »Czekaliśmy pokoju, ale dobro nie przyszło, na czas ocalenia, a tu przerażenie. [16] »Od Dan słychać już parskanie koni jego, od głośnego rżenia jego rumaków drży cała ziemia; oto nadciągają, aby pochłonąć ziemię i co ją napełnia, miasto i osiadłych w niém. [17] »Bo oto puszczam na was żmije, jaszczurki, przeciw którym niemasz zaklęcia, aby kąsały was, rzecze Wiekuisty. [18] »Ukojenia dla smutku mojego! Serce we mnie boleje! [19] »Oto odgłos łkania córki ludu Mojego z ziemi dalekiej! Czyż niema Wiekuistego w Cyonie? alboż nie stało króla jego w nim? "Czemu jątrzyli Mnie posągami swoimi, marnościami cudzemi!" [20] »Przeminęło żniwo, skończyło się lato, a myśmy nie wspomożeni! [21] »Wobec skruszenia córki ludu mojego skruszony jestem; w żałobie chodzę, strętwienie ogarnęło mnie. [22] »Czyż niema już balsamu w Gilead, albo czyż lekarza nie stało tam? Bo czemu nie powiodło się uzdrowienie córki ludu mojego? 
«  Księga Jeremiasza 7 Księga Jeremiasza 8 Księga Jeremiasza 9  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).