Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Lamentacji » Rozdział 5
«  Księga Lamentacji 4 Księga Lamentacji 5 Księga Ezechiela 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Wspomnij Wiekuisty co się stało nam; spójrz a zobacz poniżenie nasze! [2] »Dziedzictwo nasze przypadło obcym, domy nasze cudzoziemcom. [3] »Sierotami staliśmy się bez ojca, matki nasze jako wdowy. [4] »Wodę naszą za pieniądze pijamy, drzewo nasze za opłatą się nam dostaje. [5] »Po szyję ścigani jesteśmy, pomdleliśmy, ale nie dają nam wytchnienia. [6] »Ku Egiptowi wyciągaliśmy dłoń, ku Aszurowi, aby nasycić się chleba. [7] »Ojcowie nasi zgrzeszyli a niemasz ich, a my winy ich dźwigamy. [8] »Niewolnicy panują nad nami, niemasz ktoby wybawił z ich mocy. [9] »Życiem naszem zdobywamy chleb nasz wobec miecza na pustyni. [10] »Skóra nasza jako piec zczerniała, od żarów głodu. [11] »Kobiety w Cyonie shańbione, dziewice w miastach Judei. [12] »Książęta byli ręką ich wieszane, osoby starców nie były oszczędzane. [13] »Młodzieńców do żaren wlokli, a chłopięta pod drwami upadały. [14] »Starszyzna odstąpiła od bram, młodzież od igrzysk swoich. [15] »Ucichło wesele serca naszego, obróciły się w żałobę pląsy nasze. [16] »Spadła korona nasza, biada nam, bośmy zgrzeszyli. [17] »Nad tem boleje serce nasze, dla tego zaćmiły się oczy nasze. [18] »Nad górą Cyonu, która opustoszała, szakale krążą po niej. [19] »Ty Wiekuisty na wieki zasiadasz, stolica Twoja od pokolenia do pokolenia. [20] »Czemu byś miał na zawsze zapomnieć o nas, opuścić nas na tak długie czasy? [21] »Nawróć nas do Siebie, Wiekuisty! a wrócim, odnów dni nasze jak za dawna! [22] »Ale Tyś zupełnie nas porzucił, rozgniewałeś się na nas bez miary. 
«  Księga Lamentacji 4 Księga Lamentacji 5 Księga Ezechiela 1  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).