Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Ezechiela » Rozdział 15
«  Księga Ezechiela 14 Księga Ezechiela 15 Księga Ezechiela 16  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I doszło mnie słowo Wiekuistego, głosząc: [2] »Synu człowieczy, czem się odznacza drzewo winogradu od każdego innego drzewa, ta latorośl, która między drzewami lasu się znajduje? [3] »Czyż bierze się z tego drzewo na wyrób narzędzia? Albo czyż wybiera się z tego kołek, aby jakiekolwiek naczynie na nim zawiesić? [4] »Oto ogniowi podaje się je na pastwę! Gdy oba końce jego strawi ogień, a środek jego się nadpali, czyż przyda się jeszcze na narzędzie? [5] »Oto, póki jeszcze całe było, nie dało się urobić na narzędzie; dopieroż gdy je ogień strawił, a nadpaliło się, czyżby dało się urobić na narzędzie? [6] »Przeto rzecze tak Pan Wiekuisty: Jako drzewo winogradu między drzewem leśném, które przeznaczyłem ogniowi na pastwę, tak uczynię i mieszkańców Jerozolimy. [7] »I zwrócę oblicze Moje przeciw niej: z jednego ognia wyszli, a drugi ogień strawi ich; a poznacie, żem Ja Wiekuisty, gdy skieruję oblicze Moje przeciw nim. [8] »I obrócę ziemię w pustkowie, ponieważ przeniewierstwa się dopuścili, rzecze Pan Wiekuisty. 
«  Księga Ezechiela 14 Księga Ezechiela 15 Księga Ezechiela 16  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).