Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Ezechiela » Rozdział 2
«  Księga Ezechiela 1 Księga Ezechiela 2 Księga Ezechiela 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I rzekł do mnie: Synu człowieczy, stań na nogi twoje, bo będę mówił z tobą! [2] »I wstąpił we mnie duch gdy przemówił do mnie, i postawił mnie na nogi moje, i słuchałem Przemawiającego do mnie. [3] »I rzekł do mnie: Synu człowieczy! posyłam Ja cię do synów Israela, do tych hord buntowniczych, które zbuntowały się przeciw Mnie - tak oni jak ojcowie ich sprzeniewierzyli się Mnie, aż po ten dzień dzisiejszy. [4] »A synowie to nieugiętego oblicza i krnąbrnego serca - posyłam cię Ja do nich, a oświadczysz im: Tak rzecze Pan, Wiekuisty! [5] »Oni zaś czyby usłuchali czy poniechali - bo dom to przekory - to jednak uświadomią sobie, że był prorok w pośród nich. [6] »Ty wszakże, synu człowieczy, nie obawiaj się ich, a mów ich się nie lękaj, jakkolwiek osty i ciernie w pobliżu twojém, a przy niedźwiadkach osiadłeś! Mów ich nie obawiaj się, a przed obliczem ich się nie uginaj, bo dom to przekory. [7] »I oświadczysz im słowa Moje - czyby usłuchali czy poniechali - bo przekorni są. [8] »Ty tedy, synu człowieczy, słuchaj co mówię do ciebie! Nie bądź przekornym jak ów dom przekory! Otwórz usta twoje a spożyj to, co ci podaję! [9] »I spojrzałem, a oto ręka wyciągnięta ku mnie - a oto w niej zwój księgi. [10] »I rozwinął ją przedemną, a była zapisana ze strony przedniej i odwrotnej, pisane zaś były na niej skargi i utyskiwania i biadania. 
«  Księga Ezechiela 1 Księga Ezechiela 2 Księga Ezechiela 3  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).