Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Ezechiela » Rozdział 30
«  Księga Ezechiela 29 Księga Ezechiela 30 Księga Ezechiela 31  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I doszło mnie słowo Wiekuistego, głosząc: [2] »Synu człowieczy! Prorokuj, a oświadcz: Tak rzecze Pan, Wiekuisty: Biadajcie, biada nad onym dniem! [3] »Bo bliskim ten dzień, tak, bliskim dzień Wiekuistego! dniem pomroki, dniem sądu narodów będzie. [4] »I przeniknie miecz do Micraim, i wzniknie drżenie w Kusz, gdy legną ranni w Micraimie, a uprowadzą tłum jego, a zburzone będą posady jego. [5] »Kusz i Put i Lud i wszyscy mieszańcy, i Kub, i synowie ziemi przymierza wraz z nimi od miecza legną. [6] »Tak rzecze Wiekuisty! Upadną tedy podpory Micraimu, i runie dumna jego potęga; od Migdolu do Sewenneh od miecza legną w niem, rzecze Pan, Wiekuisty. [7] »I opustoszeją wśród ziem spustoszonych, a miasta jego wpośród miast zburzonych zostaną. [8] »A poznają, żem Ja Wiekuisty, gdy wzniecę ogień w Micraimie, a skruszeni będą wszyscy pomocnicy jego. [9] »Dnia onego wynijdą posłowie od oblicza Mojego na okrętach, aby zatrwożyć Kusz bezpieczny; i powstanie drżenie wpośród nich jak w dzień Micraimu; bo oto nadchodzi! [10] »Tak rzecze Pan, Wiekuisty: Tak to położę koniec wrzawie Micraimu przez Nebukadrecara, króla Babelu. [11] »On i lud jego z nim, najsrożsi z narodów, sprowadzeni zostaną, by spustoszyć ten kraj; i dobędą mieczów swoich przeciw Micraimowi, i napełnią ziemię poległymi. [12] »I przeistoczę rzeki w suszę i zaprzedam ziemię w moc niecnych, i spustoszę kraj i pełnię jego ręką barbarzyńców, Ja Wiekuisty to wyrzekłem! [13] »Tak rzecze Pan Wiekuisty: Wytępię też bałwany, i zniosę bożyszcza z Nof, i księcia z ziemi Micraim - nie będzie go więcej - i wzniecę bojaźń w ziemi Micraim. [14] »I spustoszę Patros, i rozniecę ogień w Coan, i spełnię sądy nad No. [15] »Wyleję też zapalczywość Moję na Syn, twierdzę Micraimu, a wytępię tłum z No. [16] »I rozniecę ogień w Micraimie: drżeć, dygotać będzie Syn, a No rozwaloném być musi, a Nof wrogowie wtargną weń w jasny dzień. [17] »Młodzieńcy Awenu i Pi-Beset od miecza legną, a one same w niewolę pójdą. [18] »A w Tachpanches zamroczy się dzień, gdy tam skruszę buławy Micraimu, a usunięta będzie zeń wyniosła potęga jego; ono samo, - mrok pokryje je, a córy jego w niewolę pójdą. [19] »I spełnię sądy nad Micraimem, a poznają żem Ja Wiekuisty. [20] »I stało się jedenastego roku, pierwszego miesiąca siódmego dnia tegoż miesiąca, że doszło mnie słowo Wiekuistego, głosząc: [21] »Synu człowieczy! Ramię Faraona, króla Micraimu skruszyłem, a oto obwiązaném nie zostało, ani leków użyto, ani bandażu założono, aby je opatrzyć, żeby się pokrzepiło a mogło za miecz chwycić. [22] »Przeto rzecze tak Pan Wiekuisty: Otom Ja przeciw Faraonowi, królowi Micraimu, i skruszę ramiona jego, to które jeszcze zdrowe, i to co już złamane, i wytrącę miecz z ręki jego. [23] »I rozmiotę Micrejczyków między narody, i rozproszę ich po ziemiach. [24] »I pokrzepię ramiona króla Babelu, i podam miecz Mój w rękę jego, ale skruszę ramiona Faraona, i będzie jęczał jako jęczą ranni przed nim. [25] »Tak, pokrzepię Ja ramiona króla Babelu, ramiona zaś Faraona opadną, aby poznano, żem Ja Wiekuisty, gdy podam miecz Mój w rękę króla Babelu, a zwróci go przeciw ziemi Micraim. [26] »I tak rozmiotę Micrejczyków między narody, i rozproszę ich po ziemiach, aby poznali, żem Ja Wiekuisty. 
«  Księga Ezechiela 29 Księga Ezechiela 30 Księga Ezechiela 31  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).