Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Ezechiela » Rozdział 35
«  Księga Ezechiela 34 Księga Ezechiela 35 Księga Ezechiela 36  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I doszło mnie słowo Wiekuistego, głosząc: [2] »Synu człowieczy! Zwróć oblicze swe ku górze Seir, a prorokuj przeciwko niej. [3] »I oświadcz jej: Tak rzecze Pan, Wiekuisty: Otom Ja przeciw tobie, góro Seir, i wyciągnę rękę Moję na cię, i obrócę cię w pustkowie i ruinę. [4] »Miasta twoje w zgliszcza obrócę, a ty sama w pustynię się zamienisz i poznasz, żem Ja Wiekuisty! [5] »Dla tego żeś żywiła nienawiść wieczną, a wydała synów Israela na ostrze miecza w dzień klęski ich, czasu kaźni ostatecznej. [6] »Przeto żyw Ja, rzecze Pan Wiekuisty, że cię w krew obrócę, a krew cię ścigać będzie! Ponieważ przelewu krwi w nienawiści nie miałaś, przeto krew ścigać cię będzie! [7] »I obrócę górę Seir w pustkowie i ruinę, a wytracę z niej przychodzących i wracających. [8] »I napełnię jej wzgórza poległymi jej, twoje wyżyny i twoje doliny i wszystkie parowy twoje - pobici mieczem legną na nich. [9] »W pustkowia wieczne obrócę cię, a miasta twoje nie będą odbudowane, a poznacie, żem Ja Wiekuisty. [10] »Dla tego, żeś powiedział: "Dwa te narody i dwa te kraje moje będą, a my je posiędziem!" - gdy przecież Wiekuisty tam był -  [11] »Przeto żyw Ja, rzecze Pan, Wiekuisty, chcę postąpić z tobą wedle gniewu twojego i wedle żarliwości twojej, którąś wywierał w nienawiści twojej ku nim, a dam się poznać wpośród nich, gdy tak sądzić cię będę. [12] »A poznasz, żem Ja Wiekuisty słyszał wszystkie zniewagi, któreś wyrzekła przeciw górom Israela, gdyś mówiła: spustoszone zostały, nam wydane one na spożycie! [13] »Tak chełpiliście się przeciw Mnie usty waszemi, i obsypaliście Mnie mowami waszemi; - Jam to słyszał. [14] »Tak rzecze Pan Wiekuisty: Ku radości całej ziemi w pustynię cię obrócę. [15] »Jakoś się ty cieszyła nad dziedzictwem domu Israela, że spustoszone zostało, tak uczynię tobie. W pustkowie się obrócisz, góro Seir, wespół z Edomem całym, aby poznano, żem Ja Wiekuisty. 
«  Księga Ezechiela 34 Księga Ezechiela 35 Księga Ezechiela 36  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).