Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Ezechiela » Rozdział 38
«  Księga Ezechiela 37 Księga Ezechiela 38 Księga Ezechiela 39  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I doszło mnie słowo Wiekuistego, głosząc: [2] »Synu człowieczy! Zwróć oblicze swe przeciw Gogowi z ziemi Magog, książęciu naczelnemu w Meszech i Tubal i prorokuj przeciw niemu. [3] »A powiedz: Tak rzecze Pan, Wiekuisty: Otom Ja przeciw tobie Gogu, książęciu naczelny na Meszech i Tubal! [4] »I wywabię cię, i włożę wędy w czeluście twoje, i wyprowadzę cię i całe wojsko twoje, konie i jeźdzce, wszystko poubierane w strój wspaniały, hufce potężne przy tarczy i puklerzu, władający mieczem wszyscy. [5] »Paras, Kusz i Put z nimi, wszystkie te przy tarczach i w hełmach. [6] »Gomer i wszystkie lotne jego zastępy, dom Togarmy z krańców Północy i wszystkie lotne jego zastępy - ludy liczne z tobą. [7] »Szykuj się, a gotuj, ty i wszystkie tłumy twoje, które się gromadzą wokoło ciebie, a bądź im wodzem. [8] »Po długich czasach powołanym będziesz: U kresu lat dotrzesz do ziemi, która pokrzepiła się po mieczu, zebranej z pośród ludów wielu, do gór israelskich, które w stałą pustynię się były obróciły, która to z pośród ludów wyprowadzoną została, a obecnie zamieszkują spokojnie wszyscy. [9] »I wyruszysz, niby burza nadciągniesz, by jako chmura ziemię tę pokryć, ty i wszystkie lotne twe zastępy, i liczne ludy z tobą. [10] »Tak rzecze Pan, Wiekuisty: I będzie onego czasu, że powstaną zamysły w sercu twojém a uknujesz plan niegodziwy. [11] »I powiesz: Wyruszę przeciw ziemi siół otwartych, wtargnę do owych cichych, mieszkających spokojnie; wszyscy oni mieszkają wszak bez murów, a zawór i bram nie mają. [12] »Aby nabrać łupów i zgarnąć zdobycze, aby wyciągnąć rękę przeciw ruinom na nowo osiadłym, przeciw ludowi zgromadzonemu z pośród ludów, który dobytek i mienie sobie zdobywa, który zamieszkał na wypukłém środowisku ziemi. [13] »Szeba i Dedan i kupcy z Tarszyszu i wszystkie jego lwięta powiedzą do ciebie: Izali dla nabrania łupów przybyłeś, izali dla zagarnięcia zdobyczy zgromadziłeś tłumy twoje, abyś uniósł srebro i złoto, zabierał dobytek i mienie, abyś nabrał łupów wielkich? [14] »Przeto prorokuj, synu człowieczy, a oświadcz Gogowi: Tak rzecze Pan, Wiekuisty: Zaprawdę, w on dzień gdy lud Mój israelski znowu spokojnie zamieszka, dowiesz się o tem. [15] »Wtedy wyruszysz z ostępu twojego, z krańców Północy, a liczne ludy z tobą, jeżdżący na koniach wszyscy, hufce wielkie i wojsko potężne. [16] »I przypadniesz na lud Mój israelski jako obłok, abyś pokrył tę ziemię - w późne czasy to się stanie, że cię przywiodę do ziemi Mojej, aby poznały Mnie ludy, gdy się uświęcę tobą przed oczyma ich, o Gogu! [17] »Tak rzecze Pan, Wiekuisty: Alboż nie ty ten, o którym mówiłem za dni dawnych, przez sługi Moje, proroków Israela, którzy prorokowali za dni onych przez lata całe, że cię przywiodę na nich! [18] »Wszakże w on dzień, w dzień którego nadciągnie Gog na ziemię israelską, rzecze Pan Wiekuisty, wstąpi gniew Mój w nozdrza Moje, [19] »I w rzewniwości Mojej, w ogniu oburzenia Mojego to powiadam: Zaprawdę, onego dnia będzie wstrząśnienie wielkie na ziemi israelskiej. [20] »I zadrżą przedemną ryby morza i ptactwo nieba i zwierz polny i wszelki płaz pełzający po ziemi, i wszyscy ludzie co na powierzchni ziemi, i porozwalane będą góry i zapadną się piętrzące się skały, a każdy mur na ziemię runie. [21] »I przyzwę przeciw niemu po wszystkich górach Moich miecz, rzecze Pan Wiekuisty, miecz każdego przeciw bratu jego się zwróci. [22] »I rozprawię się z nim morem i krwią, a deszcz ulewny i grad kamienisty, ogień i siarkę spuszczę nań i na lotne zastępy jego, i na ludy liczne, które przy nim. [23] »I tak okażę się wywyższonym, i uświęconym, i wsławię się przed oczyma narodów licznych, a poznają, żem Ja Wiekuisty. 
«  Księga Ezechiela 37 Księga Ezechiela 38 Księga Ezechiela 39  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).