Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Ezechiela » Rozdział 40
«  Księga Ezechiela 39 Księga Ezechiela 40 Księga Ezechiela 41  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Dwudziestego piątego roku uprowadzenia naszego, na początku roku, dziesiątego dnia miesiąca, czternastego roku po zburzeniu miasta, tegoż właśnie dnia tknęła mnie ręka Wiekuistego, a przywiódł mnie tam. [2] »W widzeniach Bożych przywiódł mnie do ziemi israelskiej, a postawił mnie na górze wysokiej bardzo, na której jakoby budowa miasta ku południowi. [3] »I przywiódł mnie tam, a oto mąż, którego wejrzenie niby wejrzenie kruszcu, trzymający sznur lniany w ręce swej i pręt mierniczy, stał on zaś w bramie. [4] »I rzekł do mnie on mąż: Synu człowieczy! patrz oczyma swemi, a uszyma swemi słuchaj, i zwróć uwagę twą na wszystko co ci ukażę; gdyż aby ci to pokazano przywiedzionyś tu: Opowiesz zaś wszystko co zobaczysz domowi Israela. [5] »A oto mur otaczał z zewnątrz gmach wokoło; w ręce zaś onego męża był pręt mierniczy na sześć łokci, każdy na łokieć i dłoń długi. I rozmierzył on grubość onej budowy: pręt jeden, a wysokość téż pręt jeden. [6] »Poczem wszedłszy do bramy zwróconej w kierunku ku wschodowi, wstąpił po wschodach jej i rozmierzył przededrzwie bramy: pręt jeden wszerz, a przededrzwie téż drugiej, pręt jeden wszerz. [7] »A każda strażnica: pręt jeden wzdłuż a pręt jeden wszerz, między strażnicami zaś pięć łokci; przededrzwie téż bramy podle przysionka bramy z wewnątrz: pręt jeden. [8] »I rozmierzył przysionek bramy z wewnątrz: pręt jeden. [9] »Poczem rozmierzył przysionek bramy: ośm łokci, a pilastry jej: dwa łokcie; był zaś przysionek bramy po stronie wewnętrznej. [10] »A strażnic bramy zwróconej ku wschodowi było po trzy z tej, i po trzy z przeciwległej strony, pomiaru jednego wszystkie trzy, pomiar téż jeden miały pilastry z jednej i z drugiej strony. [11] »I rozmierzył szerokość otworu bramy na dziesięć łokci, długość zaś bramy na trzynaście łokci. [12] »A balustrada przed strażnicami: łokieć jeden (wysokości) i łokieć téż jeden balustrada z przeciwległej strony; każda zaś strażnica miała sześć łokci z jednej, a sześć łokci z drugiej strony. [13] »I rozmierzył bramę od dachu jednej strażnicy do dachu drugiej: odległość dwadzieścia i pięć łokci drzwi naprzeciw drzwi. [14] »I obliczył pilastry na sześćdziesiąt łokci, i tak każdy pilastr w dworcu przy bramie wokoło. [15] »Od frontu zaś bramy wschodniej, do frontu przysionka bramy wewnętrznej: pięćdziesiąt łokci. [16] »Okna téż okratowane w strażnicach i ich pilastrach po stronie wewnętrznej miała brama dokoła, i tak samo przysionki: miały one okna dokoła z wewnątrz, na pilastrach zaś palmy. [17] »I powiódł mnie do dworca zewnętrznego, a oto były tam halle i posadzka kamienna ułożona na dworcu dokoła: trzydzieści hall było przy onej posadzce. [18] »Posadzka zaś kamienna ciągnęła się wzdłuż bram, równolegle do długości bram - była to posadzka dolna. [19] »Rozmierzył téż odległość od frontu bramy dolnej, do frontu dworca wewnętrznego z zewnątrz: sto łokci, po stronie wschodniej i północnej. [20] »Bramę też zwróconą w kierunku ku północy przy dworcu zewnętrznym rozmierzył wzdłuż i wszerz. [21] »A strażnice jej: trzy z tej i trzy z przeciwległej strony, pilastry zaś i przysionki jej miały ten sam pomiar co brama pierwsza: pięćdziesiąt łokci długość jej, szerokość zaś dwadzieścia i pięć łokci. [22] »A okna jej i przysionek jej i palmy były według pomiaru bramy, zwróconej w kierunku ku wschodowi; po siedmiu zaś stopniach wstępowano do niej, a przysionki jej znajdowały się po stronie zewnętrznej. [23] »A dworzec wewnętrzny miał bramę naprzeciw bramy ku północy i wschodowi, wymierzył on zaś od bramy do bramy: sto łokci [24] »Poczem powiódł mnie w kierunku ku południowi, a oto była tam brama zwrócona ku południowi. I rozmierzył on pilastry i przysionki jej wedle pomiarów poprzednich. [25] »I miała ona okna, a niemniej przysionki dokoła jak one okna poprzednie na pięćdziesiąt łokci długości szerokość zaś na dwadzieścia i pięć łokci. [26] »Siedm zaś stopni tworzyły wschody jej, a przysionki jej były po stronie wschodniej, - palmy, jedna z tej i jedna z przeciwległej strony u pilastrów jej. [27] »Bramę téż miał dworzec wewnętrzny w kierunku ku południowi, a rozmierzył on od bramy do bramy w kierunku ku południowi: sto łokci. [28] »Poczem powiódł mnie do dworca wewnętrznego przez bramę południową, i rozmierzył tę bramę południową według pomiarów poprzednich. [29] »I strażnice jej i pilastry i przysionki jej według pomiarów poprzednich - okna téż miała ona, a niemniej przysionki na pięćdziesiąt łokci długości, szerokości zaś na dwadzieścia i pięć łokci. [30] »Przysionki zaś były zewsząd dokoła - długość na dwadzieścia i pięć łokci, a szerokość na pięć łokci. [31] »A przysionki jej prowadziły do dworca zewnętrznego, palmy téż u pilastrów jej; ośm zaś stopni tworzyły wschody jej. [32] »Poczem powiódł mnie do dworca wewnętrznego w kierunku ku wschodowi, i rozmierzył bramę wedle pomiarów poprzednich. [33] »I strażnice jej i pilastry i przysionki jej wedle pomiarów poprzednich - okna téż miała ona, a niemniej przysionki zewsząd dokoła - długość na pięćdziesiąt łokci, a szerokość na dwadzieścia i pięć łokci. [34] »A przysionki jej prowadziły do dworca zewnętrznego, palmy też u pilastrów jej z tej i z przeciwległej strony; ośm zaś stopni tworzyły wschody jej. [35] »Poczem powiódł mnie do bramy północnej, i rozmierzył wedle pomiarów poprzednich. [36] »Strażnice jej, pilastry i przysionki jej - okna też miała ona zewsząd dokoła - długość na pięćdziesiąt łokci, a szerokość na dwadzieścia i pięć łokci. [37] »Pilastry zaś jej prowadziły do dworca zewnętrznego, palmy téż u pilastrów jej z tej i z przeciwległej strony; ośm zaś stopni tworzyły wschody jej. [38] »A znajdowała się téż halla, której wejście między pilastrami bram - tam miano obmywać całopalenia. [39] »W przysionku téż bramy dwa stoły z tej i dwa stoły z przeciwległej strony, aby zarzynać na nich całopalenia i ofiary zagrzeszne i pokutne. [40] »Na ścianie téż bocznej, na zewnątrz, przy wschodach, u wejścia do bramy północnej stały dwa stoły, przy drugiej téż ścianie bocznej u przysionka bramy dwa stoły: [41] »Cztery stoły z tej i cztery stoły z przeciwległej strony przy ścianie bocznej bramy: ośm stołów, na których miano zarzynać. [42] »Cztery téż stoły stały przy wschodach z kamienia ciosanego na półtora łokcia długie, na półtora łokcia szerokie, a na jeden łokieć wysokie - na nich miano składać narzędzia, którémi zarzynano całopalenia i ofiary rzeźne. [43] »Listwy téż na dłoń wysokie przytwierdzone były wewnątrz dokoła, na stołach zaś onych składano mięso ofiarne. [44] »Na zewnątrz zaś bramy wewnętrznej znajdowały się halle śpiewaków, mianowicie na dworcu wewnętrznym, (jedna) po ścianie bocznej bramy północnej, frontem zwrócona ku południowi, a jedna po ścianie bocznej bramy wschodniej, frontem zwrócona ku północy. [45] »I rzekł do mnie: Ta halla, której front w kierunku ku południowi, przeznaczona dla kapłanów, pełniących służbę domu. [46] »Ta zaś halla, której front w kierunku ku północy, dla kapłanów, pełniących służbę przy ofiarnicy - są to zaś synowie Cadoka, którym wolno przystępować z pośród synów Lewiego do Wiekuistego, aby Mu posługiwali. [47] »I rozmierzył ten dworzec: długość na sto łokci, a szerokość na sto łokci - czworograniasty - ofiarnica zaś stała przed przybytkiem. [48] »Poczem powiódł mnie do przysionka przybytku i rozmierzył pilastry przedsionka: pięć łokci po tej stronie, i pięć łokci po przeciwległej stronie; szerokość zaś bramy trzy łokcie z tej, i trzy łokcie z przeciwległej strony. [49] »Długość zaś przysionka: dwadzieścia łokci, a szerokość jedenaście łokci, po schodach zaś wstępowano do niego. Kolumny téż wznosiły się przy pilastrach, jedna z tej, a druga z przeciwległej strony. 
«  Księga Ezechiela 39 Księga Ezechiela 40 Księga Ezechiela 41  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).