Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Ezechiela » Rozdział 43
«  Księga Ezechiela 42 Księga Ezechiela 43 Księga Ezechiela 44  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Poczem powiódł mnie do bramy, do bramy zwróconej ku wschodowi. [2] »A oto chwała Boga Israela nadciągnęła drogą od wschodu: Odgłos zaś jej był jako szum wód wielkich, a ziemia jaśniała od chwały Jego. [3] »A było widmo zjawiska, którem ujrzał, jako ono zjawisko, które ujrzałem gdym przyszedł, aby miasto zburzyć, a były to też same widzenia co widzenia, które ujrzałem nad rzeką Kebar. I padłem na oblicze swoje. [4] »A chwała Wiekuistego wstąpiła do przybytku drogą bramy zwróconej ku wschodowi. [5] »I uniósł mnie duch i powiódł mnie do dworca wewnętrznego, a oto chwała Wiekuistego napełniła przybytek. [6] »I usłyszałem przemawiającego do mnie z przybytku podczas gdy on mąż jeszcze stał przy mnie. [7] »I rzekł do mnie: Synu człowieczy! To miejsce stolicy Mojej, i to miejsce podnóża stóp Moich, gdzie zamieszkać chcę wpośród synów Israela na wieki - niechaj nie skażą nadal ci z domu Israela imienia świątobliwości Mojej, oni i królowie ich wszeteczeństwem swojem, i trupami królów swoich, ich grobowcami. [8] »Gdy stawiali przededrzwie tychże przy przededrzwiu Mojém, a podwoje ich obok podwojów Moich, tak że tylko mur był między Mną a między nimi; a kazili imię Moje święte obmierzłościami swemi, których się dopuszczali, tak że zgładziłem ich w gniewie Moim. [9] »Wszakże teraz niech oddalą wszeteczeństwo swoje i trupy królów swych odemnie, a zamieszkam wpośród nich na wieki. [10] »Ty zaś, synu człowieczy! opiszesz domowi Israela przybytek ten, aby się powstydzili przewinień swoich, a niechaj sobie rozmierzą zarys budowy. [11] »A jeżeli się powstydzą tego wszystkiego co uczynili, wtedy nakreślisz im wizerunek przybytku tego, i urządzenie jego, i wyjścia i wejścia jego, i cały kształt jego wraz z wszystkimi zarysami i konturami i planami jego, i napiszesz przed oczyma ich, aby przestrzegali całego wizerunku i wszystkich wskazówek jego, a wykonali je. [12] »Oto przepis dla przybytku tego na wierzchu góry: Cała dziedzina jego jest wszędzie wokoło, świętem świętości; oto taki jest przepis dla domu tego. [13] »A oto pomiary ofiarnicy w łokciach - każdy łokieć o dłoń dłuższy. - Podstawa jego łokieć, i łokieć szerokość, galeryjka zaś u krawędzi wokoło piędź jedna. Taką jest zewnętrzna objętość ofiarnicy. [14] »Od podstawy zaś dolnej aż do wyskoku dolnego - dwa łokcie, szerokość zaś łokieć jeden; a od wyskoku mniejszego do wyskoku większego cztery łokcie, szerokość zaś również łokieć. [15] »A samo ognisko cztery łokcie, a nad ogniskiem sterczą cztery narożniki. [16] »A całe ognisko dwanaście łokci długości i dwanaście szerokości, czworograniaste po czterech bokach swoich. [17] »A wyskok (górny) czternaście łokci długości i czternaście szerokości po czterech bokach swoich; a galeryjka wokoło niego - pół łokcia, podstawa zaś w nim łokieć wokoło, a wejście ku niemu po stronie wschodniej. [18] »I rzekł do mnie: Synu człowieczy! tak rzecze Pan, Wiekuisty: Te są ustawy ofiarnicy w dzień, w który zbudowaną będzie; aby składano na niej całopalenia, a kropiono na niej krwią. [19] »Dasz kapłanom, lewitom, którzy są z rodu Cadoka, a przystępują do Mnie - rzecze Pan, Wiekuisty - aby Mi służyli, cielca młodego na ofiarę zagrzeszną; [20] »I weźmiesz nieco krwi jego i nadasz na cztery narożniki jej i na cztery węgły wyskoku i na galeryjkę wokoło, i tak oczyścisz ją i rozgrzeszysz. [21] »Poczem weźmiesz cielca zagrzesznego i spalisz na miejscu oględzin przybytku po za świątynią. [22] »Dnia zaś wtórego przywiedziesz kozła zdrowego na ofiarę zagrzeszną; i niech oczyszczą ofiarnicę, tak jak oczyścili ją cielcem. [23] »A gdy dokonasz oczyszczenia, przywiedziesz cielca młodego, zdrowego i barana ze stada, zdrowego. [24] »A gdy przywiedziesz je przed oblicze Wiekuistego rzucą kapłani na nie soli i złożą je jako całopalenie Wiekuistemu. [25] »Przez siedm dni będziesz sprawiał kozła zagrzesznego, codziennie; cielca téż młodego, i barana ze stada, zdrowego niechaj sprawiają. [26] »Przez siedm dni będą rozgrzeszali ofiarnicę, i oczyszczą ją, i upełnomocnią każdy ręce swoje. [27] »A gdy zakończą dni te, tedy od dnia ósmego i nadal sprawować będą kapłani na ofiarnicy całopalenia wasze i ofiary opłatne wasze, a przyjmę was przychylnie, rzecze Pan, Wiekuisty. 
«  Księga Ezechiela 42 Księga Ezechiela 43 Księga Ezechiela 44  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).