Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Ezechiela » Rozdział 45
«  Księga Ezechiela 44 Księga Ezechiela 45 Księga Ezechiela 46  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A gdy rozlosujecie ziemię na udziały dziedziczne odłączycie dań Wiekuistemu jako dział poświęcony z tej ziemi wzdłuż na dwadzieścia i pięć tysięcy, a wszerz na "dwadzieścia" tysięcy; poświęconym on będzie po całym obszarze jego dokoła. [2] »Z tego przypadnie dla świątyni pięćset na pięćset w czworoboku dokoła, pięćdziesiąt zaś łokci wolnej przestrzeni niechaj ma po wszystkich stronach. [3] »Z tegoż wymiaru odmierzysz wzdłuż na dwadzieścia i pięć tysięcy, a wszerz na dziesięć tysięcy, aby na tém mieściła się świątynia jako przybytek przenajświętszy. [4] »Poświęconem z tej ziemi to jest; dla kapłanów obsługujących świątynię to będzie, dla przystępujących, by służyć Wiekuistemu, a będzie to im pomieszczeniem na domy, i miejscem poświęconém dla świątyni. [5] »Dwadzieścia zaś i pięć tysięcy wzdłuż i dziesięć tysięcy wszerz przeznaczoném będzie dla lewitów, obsługujących przybytek, na własność ich dwadzieścia hal. [6] »A własność miasta oznaczyć wam na pięć tysięcy wszerz, i na dwadzieścia i pięć tysięcy wzdłuż, równolegle do odłączonej dani świętej: dla całego domu Israela to będzie. [7] »Dla księcia zaś wyznaczycie po tej i po przeciwległej stronie dani świętej i własności miejskiej, przytykając do tej dani świętej i do własności miejskiej, po stronie zachodniej - ku zachodowi, a po stronie wschodniej - ku wschodowi; długość zaś odpowiadać ma (długości) jednego z udziałów od granicy zachodniej do granicy wschodniej. [8] »Jego ziemią to będzie, jako własność w Israelu, aby nie gnębili nadal książęta ludu Mojego, lecz zostawiali ziemię domowi Israela podług pokoleń ich. [9] »Tak rzecze Pan, Wiekuisty: Dosyć wam na tém książęta israelscy! Ucisku i grabieży zaniechajcie, a spełniajcie raczej prawo i sprawiedliwość! Usuńcie prześladowania wasze od ludu Mojego, rzecze Pan Wiekuisty. [10] »Wagi rzetelne, i efa rzetelna, i bath rzetelny niechaj będzie u was. [11] »Niechaj efa i bath pojemność jednostajną mają, aby bath dziesiątą część chomeru obejmował, dziesiątą zaś częścią chomeru była efa; podług chomeru niechaj się ustanawia pojemność jego. [12] »Szekel zaś niechaj ma dwadzieścia ger; po dwadzieścia szekli, po dwadzieścia pięć szekli, po piętnaście szekli niechaj będzie u was manah. [13] »Oto dań, którą podniesiecie: Szóstą część efy z chomeru pszenicy, a tak téż oddacie szóstą część efy z chomeru jęczmienia. [14] »A ustanowiona należność z oliwy, z batu oliwy: dziesiąta część batu z każdego koru, mianowicie z dziesięciu bath czyli chomeru, - dziesięć bath bowiem stanowi chomer. [15] »A jedno jagnię z trzody, z dwustu, z nawodnionych pastwisk israelskich - na ofiary śniedne i na całopalenia i na ofiary opłatne dla rozgrzeszenia ich, rzecze Pan, Wiekuisty. [16] »Cały lud kraju będzie pociągnięty do tej dani dla księcia w Israelu. [17] »Powinnością księcia zaś będą całopalenia i ofiary śniedne i zalewki podczas świąt i nowiów i sabbatów, podczas wszystkich uroczystości domu Israela; on będzie sprawiał ofiary zagrzeszne i śniedne i całopalenia i ofiary opłatne dla rozgrzeszenia domu Israela. [18] »Tak rzecze Pan Wiekuisty: Pierwszego, pierwszego dnia miesiąca, weźmiesz cielca młodego, zdrowego, i oczyścisz świątynię. [19] »I weźmie kapłan nieco krwi ofiary zagrzesznej i nada na odrzwia przybytku i na cztery węgły ofiarnicy przedsienia i na odrzwia bramy dworca wewnętrznego. [20] »A tak uczynisz i siódmego dnia tegoż miesiąca za każdego, który zgrzeszył z pomyłki albo nieświadomości, i oczyścicie dom. [21] »Czternastego dnia pierwszego miesiąca obchodzić wam Pesach; święto siedmiodniowe, w którém przaśniki jadane będą. [22] »I sprawi książę dnia tego za siebie i za cały lud kraju cielca zagrzesznego. [23] »A przez siedm dni tego święta sprawiać będzie jako całopalenie Wiekuistemu: siedm cielców i siedm baranów zdrowych, codziennie przez siedm dni, a jako ofiarę zagrzeszną kozła codzień. [24] »A jako ofiarę śniedną efę na każdego cielca i efę na każdego barana sprawi, oliwy téż hyn na każdą efę. [25] »Siódmego miesiąca, piętnastego dnia miesiąca podczas uroczystości sprawiać ma tak samo przez siedm dni, zarówno ofiary zagrzeszne jak całopalenia, ofiary śniedne i oliwę. 
«  Księga Ezechiela 44 Księga Ezechiela 45 Księga Ezechiela 46  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).