Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Ezechiela » Rozdział 47
«  Księga Ezechiela 46 Księga Ezechiela 47 Księga Ezechiela 48  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Poczem powiódł mnie napowrót ku wejściu przybytku, a oto wody wypływały z pod progu przybytku ku wschodowi - front bowiem przybytku zwracał się ku wschodowi. - Wody te zaś spływały poniżej prawego skrzydła przybytku, po stronie południowej ofiarnicy. [2] »Ztamtąd wywiódł mnie przez bramę północną i obwiódł mnie drogą zewnętrzną do bramy zewnętrznej, zwróconej ku wschodowi; a oto wody one sączyły się od skrzydła południowego. [3] »Gdy tedy wyszedł on mąż ku wschodowi z sznurem mierniczym w ręku, wymierzył tysiąc łokci; poczem kazał mi przejść przez wodę; woda ta sięgała do kostek. [4] »I wymierzył znów tysiąc i kazał mi przejść przez wodę; woda ta sięgała teraz do kolan! I wymierzył znów tysiąc i kazał mi przejść: woda ta sięgała już po biodra! [5] »I wymierzył jeszcze tysiąc: był to już potok, przez który przebrnąć nie mogłem; gdyż wezbrały wody, wody które należało przepłynąć, potok, którego przebrnąć nie można! [6] »I rzekł do mnie: Czyżeś to widział, synu człowieczy? Poczem powiódł mnie i wyprowadził napowrót na brzeg potoku. [7] »Gdym tedy wracał, a oto na brzegu onego potoku wielkie mnóstwo drzew po tej i po drugiej stronie. [8] »I rzekł do mnie: Wody te toczą się ku obwodowi wschodniemu, a spływają na step i wpadają do morza, a gdy do morza wpadają przydatne się tam stają wody. [9] »A każda istota żywa, pełzająca, dokądkolwiek tylko dojdzie potok, ożyje, i będzie ryb mnóstwo wielkie; bo gdy dojdą tam te wody uzdrowione będą, i ożyje wszystko, dokądkolwiek dojdzie ten potok. [10] »I staną przy niém rybacy od Engedi aż do Eneglaim, rozścieliskiem dla sieci ono będzie; rozmaitego rodzaju ryby tam będą, jako ryby morza wielkiego, mnóstwo wielkie. [11] »Wszakże bagniska i kałuże jego nie będą uzdrowione: na zdobywanie soli są przeznaczone. [12] »Nad potokiem zaś wyrosną - nad brzegiem jego po tej i po drugiej stronie - wszelakie drzewa owocodajne, których liście nie zwiędną a których owoc się nie wyczerpie. Co miesiąc na nowo dojrzewać będą; gdyż wody ich z świątyni wypływają. Posłużą zaś owoce ich na pokarm, a liście ich na leki. [13] »Tak rzecze Pan Wiekuisty: Oto granica w której rozdzielicie sobie ziemię podług dwunastu pokoleń israelskich - dla Josefa dwa udziały -  [14] »A weźmiecie ją w posiadanie zarówno jeden jako drugi, ponieważ podniosłem niegdyś rękę Moję, że ją oddam ojcom waszym; i tak przypadnie wam ta ziemia w udziale. [15] »Ta tedy jest granica kraju. Po stronie północnej: od morza wielkiego, w kierunku do Hetlonu, idąc do Cedad. [16] »Chamath, Berotha, Sybraim, położone między dziedziną Damaszku a dziedziną Chamath, pośrednie Chacer, położone nad granicą Chawranu. [17] »Będzie zatem granica od morza aż do Chacar-Enon: granica Damaszku i dalej ku północy nad granicą Chamatu: taką strona północna. [18] »Strona zaś wschodnia pójdzie z pomiędzy Chawranu i Damaszku, i z pomiędzy Gileadu i kraju israelskiego wzdłuż Jardenu; od pomienionej granicy ku wschodniemu morzu wymierzycie; a taką strona wschodnia. [19] »A po stronie południowej na prawo: z Thamaru aż do wód Meriboth-Kadesz, następnie aż do potoku wpadającego do morza wielkiego; taką strona południowa na południu. [20] »A stroną zachodnią morze wielkie, od pomienionej granicy aż naprzeciw okolicy Chamatu: taką strona zachodnia. [21] »I tak rozdzielicie sobie ziemię tę podług pokoleń israelskich. [22] »Puścicie ją mianowicie losem jako udział dziedziczny między siebie a cudzoziemcami przebywającymi wpośród was, którzyby spłodzili dzieci między wami; a będą u was jako krajowcy między synami Israela; wraz z wami przypadnie im udział dziedziczny wśród pokoleń israelskich. [23] »W którémkolwiek zaś pokoleniu cudzoziemiec przebywać będzie, tam wyznaczycie mu udział jego, rzecze Pan, Wiekuisty. 
«  Księga Ezechiela 46 Księga Ezechiela 47 Księga Ezechiela 48  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).