Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Ezechiela » Rozdział 6
«  Księga Ezechiela 5 Księga Ezechiela 6 Księga Ezechiela 7  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I doszło mnie słowo Wiekuistego, głosząc: [2] »Synu człowieczy, zwrócisz oblicze swoje przeciw górom Israela, i zaprorokujesz przeciw nim, [3] »A oświadczysz: Góry Israela, słuchajcie słowa Pana Wiekuistego! Tak rzecze Pan Wiekuisty do gór i pagórków, do źródeł i dolin: Oto przywiodę na was miecz i zniosę wyżyny wasze. [4] »I opustoszeją ofiarnice wasze, i skruszone będą wasze posągi słońca i powalę poległych waszych w obliczu bałwanów waszych. [5] »I rzucę trupy synów Israela przed bałwany ich, i rozmiotę kości wasze dokoła ofiarnic waszych. [6] »We wszystkich osiadłościach waszych będą miasta zburzone, a wyżyny opustoszone, tak żeby doszczętnie zburzone i spustoszone zostały ofiarnice wasze, a pokruszone i poniszczone bałwany wasze, a ścięte wasze posągi słońca, a zgładzone wasze wytwory. [7] »I padną polegli w pośród was, abyście poznali, żem Ja Wiekuisty. [8] »Wszakże zachowam szczątki, tak że zostaną wam ocaleni od miecza między narodami, gdy rozproszeni będziecie po ziemiach. [9] »I wspomną ocaleni wasi na Mnie między narodami, dokąd uprowadzeni zostali, jakom bolał z powodu serca ich wszetecznego, które odstąpiło odemnie, i z powodu oczu ich, które się ubiegały za bałwanami swoimi, i omierzną sami sobie dla niegodziwości, jakie spełnili, dla wszystkich ohyd swoich. [10] »A wtedy poznają, że Ja Wiekuisty, nie napróżno groziłem, iż im to zło uczynię. [11] »Tak rzecze Pan, Wiekuisty: Klaśnij dłonią, a tupnij nogą twoją, i wołaj biada! na wszystkie te ohydy niecne domu Israela, bo od miecza, od głodu i od moru legną. [12] »Kto w oddali od moru zginie, a kto w pobliżu od miecza legnie, a kto pozostał i w oblężeniu jest, od głodu pomrze; i tak spełnię rozjątrzenie Moje nad nimi. [13] »Tedy poznacie, żem Ja Wiekuisty, gdy legną pobici ich w pośród bałwanów ich, dokoła ofiarnic ich, na każdym pagórku wysokim, na wszystkich wierzchołkach gór, i pod każdem drzewem zieloném, i pod każdym dębem rozłożystym, gdziekolwiek roztaczali woń wdzięczną wszystkim bałwanom swoim. [14] »I wyciągnę rękę Moję przeciw nim, i obrócę ziemię w pustkowie i zgrozę od stepu aż do Dybli, we wszystkich osiadłościach ich; a wtedy poznają, żem Ja Wiekuisty. 
«  Księga Ezechiela 5 Księga Ezechiela 6 Księga Ezechiela 7  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).