Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Ezechiela » Rozdział 7
«  Księga Ezechiela 6 Księga Ezechiela 7 Księga Ezechiela 8  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I doszło mnie słowo Wiekuistego, głosząc: [2] »Ty zaś, synu człowieczy, tak rzecze Pan Wiekuisty do ziemi Israela: Kres! kres nadszedł na cztery krańce tej ziemi. [3] »Już teraz nadszedł kres na ciebie, i puszczę gniew Mój na ciebie, a będę cię sądził wedle dróg twoich, i zwalę na cię wszystkie obmierzłości twoje. [4] »A nie użali się oko Moje i nie ulituję się, lecz postępki twoje zwalę na cię, a obmierzłości twoje będą w pośrodku twoim; i poznacie, żem Ja Wiekuisty. [5] »Tak rzecze Pan Wiekuisty: Klęska za klęską - oto nadchodzi! [6] »Kres nadchodzi, nadchodzi kres! rozbudził się przeciw tobie, oto nadszedł! [7] »Nadeszła jutrzenka na cię mieszkańcu ziemi! Nadeszła pora, blizkim dzień! Zgiełk, ale nie okrzyki to z gór. [8] »Teraz, rychło już wyleję gniew Mój na ciebie, i spełnię rozjątrzenie Moje nad tobą, a osądzę według dróg twoich, i zwalę na cię wszystkie obmierzłości twoje. [9] »A nie użali się oko Moje i nie ulituję się; lecz według postępków twoich zwalę na cię, a obmierzłości twoje będą w pośrodku twoim; a poznacie, że to Ja Wiekuisty uderzam. [10] »Oto ten dzień, oto nadszedł! Wzeszła jutrzenka, wyrosła rózga, zakwitła zuchwałość! [11] »Przemoc wyrosła w rózgę niegodziwości; nic nie ostoi się z nich; nic z ich tłumu, nic z ich ciżby, i żadnego współubolewania z nimi! [12] »Nadeszła pora, przybliża się dzień: Nabywca niechaj się nie cieszy, a sprzedawca niechaj się nie smuci, albowiem zapalczywość na wszystek jej tłum. [13] »Albowiem sprzedawca do sprzedanego nie wróci, choćby jeszcze przy życiu została dusza jego, bo wieszczba przeciw całemu jej tłumowi cofniętą nie będzie, a nikt w winie swojej żywota swego nie udzierży. [14] »Uderzą w trąby i przygotują wszystko, nie wyruszy jednak nikt na wojnę, albowiem zapalczywość Moja na wszystek jej tłum. [15] »Miecz z zewnątrz, a mór i głód z wewnątrz, - kto na polu od miecza zginie, a kto w mieście, głód i mór go pożre. [16] »A gdy uciekną niedobitki ich, to tułać się będą po górach, jako gołębie w parowach, które wespół gruchają - każdy w winie swojej. [17] »Wszystkie ręce opadną, a wszystkie kolana rozpłyną się na wodę. [18] »I obloką się w wory i ogarnie ich przerażenie, a na każdem obliczu hańba, a na wszystkich ich głowach pleszywość. [19] »Srebro swoje po ulicach rozrzucą, a złoto ich niby zakała im będzie: ani srebro ich ani złoto nie zdoła ich ocalić w dzień rozjątrzenia Wiekuistego; duszy swej tem nie nasycą, a wnętrzności swych nie napełnią, albowiem podnietą do winy ich ono było. [20] »A okazałe klejnoty z tego - dla pychy je wkładano, obrazy też ich obmierzłe i ohydy ich wyrabiano z tego; przeto obróciłem to im w zakałę. [21] »I wydam to w ręce cudzoziemców na grabież i najniegodziwszym ziemi na łup, aby je znieważyli. [22] »I odwrócę oblicze Moje od nich; i tak znieważą skarbiec Mój, a wtargnąwszy doń rozbójnicy, znieważą go. [23] »Szykuj kajdany; gdyż ziemia pełna sądów krwawych, a miasto pełne bezprawia. [24] »I sprowadzę najniecniejsze z plemion, aby zawładnęły domami ich, i położę koniec pysze potężnych, a znieważone będą świątnice ich. [25] »Zniszczenie nadchodzi, a szukać będą pokoju, ale go nie będzie. [26] »Klęska po klęsce przypadnie, a wieść za wieścią się rozniesie; i zażądają widzenia od proroka, ale nauka zaginie od kapłana a rada od starszyzny. [27] »Król w rozpacz popadnie, a książę oblecze się w zgrozę, a ręce pospolitego ludu drżeć będą; wedle dróg ich postąpię z nimi, a wedle ich sądów osądzę ich, a poznają, żem Ja Wiekuisty. 
«  Księga Ezechiela 6 Księga Ezechiela 7 Księga Ezechiela 8  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).