Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Ozeasza » Rozdział 1
«  Księga Ezechiela 48 Księga Ozeasza 1 Księga Ozeasza 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Słowo Wiekuistego, które doszło Hozeasza, syna Beeri za dni Uzyi, Jothama, Achaza i Jechiskji, królów Judy, i za dni Jerobeama syna Joasza, króla israelskiego. [2] »Gdy począł Wiekuisty przemawiać do Hozeasza, rzekł tedy Wiekuisty do Hozeasza: Pójdziesz i pojmiesz sobie kobietę nierządną i dzieci nierządu, gdyż nierząd prowadzi lud, odstępując od Wiekuistego! [3] »I poszedł i pojął Gomerę, córkę Dyblataim; ta zaś poczęła i urodziła mu syna. [4] »I rzekł doń Wiekuisty: Nazwij imię jego Izreel! gdyż niezadługo a poszukiwać będę krwi Izreela na domu Jehy i położę koniec królestwu domu Israela. [5] »I stanie się dnia onego, że skruszę łuk Israela w dolinie Izreel! [6] »I poczęła znowu i urodziła córkę; i rzekł do niego: Nazwij imię jej: Lo-ruchama, nieułaskawiona! gdyż nie ułaskawię więcej domu Israela, abym im wciąż miał przebaczać. [7] »Wszakże dom Judy ułaskawię i wybawię ich przez Wiekuistego Boga ich, ale nie wybawię ich przez łuk i miecz i wojnę, przez rumaki i jeźdźców! [8] »A gdy odstawiła Lo-ruchamę, poczęła znowu i urodziła syna. [9] »I rzekł: Nazwij imię jego Lo-ammi! boście wy nie lud Mój, a Ja nie będę waszym. [10] »(2:1) I będzie kiedyś liczba synów Israela jako piasek morski, który ani zmierzyć ani zliczyć się nie daje; i będzie, że zamiast co im mówiono: nie ludem Moim jesteście, nazywać ich będą synami Boga żywego! [11] »(2:2) I zgromadzą się synowie Judy i synowie Israela społem, i postanowią nad sobą głowę jedną, i wynijdą z tej ziemi; bo wielkim będzie dzień Izreela. 
«  Księga Ezechiela 48 Księga Ozeasza 1 Księga Ozeasza 2  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).