Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Ozeasza » Rozdział 10
«  Księga Ozeasza 9 Księga Ozeasza 10 Księga Ozeasza 11  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Winogradem bujnym był Israel, który odpowiednie owoce rozwijał. Im liczniejsze były owoce jego, tem liczniejsze mnożył sobie ofiarnice; im piękniejszym się stał kraj jego, tem piękniejsze posągi sobie stawiał. [2] »Nieszczere serce ich, przeto odpokutować im teraz; pokruszy On ich ofiarnice, zburzy ich posągi. [3] »Tak, wtedy powiedzą: Nie mamy już króla; albowiem nie obawialiśmy się Wiekuistego, a ten król - cóż on zdziała dla nas? [4] »Toczą rozprawy, przysięgają fałszywie, zawierają przymierza, a rozplenia się jak piołun sąd na zagonach pól. [5] »O cielca z Beth-Awen troszczyć się będą mieszkańcy Szomronu; tak, smucić się będą nad nim zwolennicy jego, a kapłani jego drzeć z powodu sławy jego, że opuści go. [6] »Nawet jego samego do Aszuru wywloką - jako dar dla króla wojownika; sromotę nabędzie sobie Efraim, a zarumieni się Israel z powodu zamysłu swego. [7] »Szomron zginie; król jego jako szczapa na powierzchni wody. [8] »I zburzone będą wyżyny nieszczęsne, grzech Israela, tak że osty i ciernie porosną na ofiarnicach ich. Wtedy to zawołają do gór, przykryjcie nas, a do pagórków, spadnijcie na nas! [9] »Od czasów Gibei grzeszyłeś Israelu! Tam stoją - czyżby nie dosięgła ich w Gibea walka przeciw synom występnym. [10] »Podług upodobania Mojego skarcę ich, a zgromadzą się przeciw nim ludy, gdy zaprzęgnięci będą do podwójnych swych przewinień. [11] »Był wszak Efraim podobny do jałowicy wyćwiczonej, która chętnie młóci. Oszczędzałem kark jej nadobny - teraz jednak zaprzęgnę Efraima; orać ma Juda, bronować Jakób. [12] »Siejcie sobie ku sprawiedliwości, a żąć będziecie wedle miłosierdzia (Bożego). Oczyśćcie sobie nowinę ponieważ pora szukać Wiekuistego, aby przyszedł i spuścił nam jako deszcz zbawienie. [13] »Gdyście zaorali niegodziwość, zżęliście łotrostwo, a musieliście pożywać owoców szelmostwa! Polegałeś wszak na postępkach swoich, na moc rycerzy twoich! [14] »I tak powstanie wrzawa wojenna przeciw tłumom twoim, a wszystkie warownie twoje zburzone będą, tak jako zburzył Szalman Beth-Arbel w dzień bitwy: matki wraz z dziećmi roztrącone zostały. [15] »Tak zupełnie uczynią wam (mieszkańcy) Babelu, przeto żeście nawskroś niegodziwi: na świtaniu zniknie król Israela! 
«  Księga Ozeasza 9 Księga Ozeasza 10 Księga Ozeasza 11  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).