Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Ozeasza » Rozdział 11
«  Księga Ozeasza 10 Księga Ozeasza 11 Księga Ozeasza 12  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Gdy młodzieńcem był Israel umiłowałem go, a z Micraim powołałem syna Mojego. [2] »Zaledwie jednak wezwali ich, odeszli z przed ich oblicza; Baalom składali ofiary, posagom palili kadzidła. [3] »A Ja przecież uczyłem chodzić Efraima, brałem ich na ramiona Swoje, a nie miarkowali, żem Ja ich leczył. [4] »Więzami ludzkiemi pociągałem ich, węzłami miłości, a postępowałem z nimi jako usuwający jarzmo ze szczęk, by podać im pokarm. [5] »Nie miał on powrócić do Micraim - ale Aszur oto król jego, ponieważ nawrócić się nie chcieli. [6] »I będzie krążył miecz w miastach jego i zniweczy zawory jego, i będzie chłonął z powodu knowań ich. [7] »Ale wciąż jeszcze skłania się naród Mój do odstępstwa odemnie - a choć ku wyższemu go wzywają podnieść się nie może. [8] »Jakże Mi cię wydać Efraimie, zaprzedać Israelu! Jakże Mi cię wydać jako Admę uczynić jako Ceboim! Wzdryga się na to serce Moje, wszystka litość Moja płonie. [9] »Niechciałbym spełnić zapalczywego gniewu Mojego, niechciałbym znowu zniszczyć Efraima; gdyż Bóg Ja, a nie człowiek, Święty w pośród ciebie, a nie przyjdę jako wróg. [10] »Za Wiekuistym pójdą, gdy jako lew zahuczy; bo gdy zahuczy porwą się synowie od morza. [11] »Porwą się jako wróble z Micraim i jako gołębie z ziemi Aszur, a osiedlę ich znowu w domach ich, rzecze Wiekuisty. [12] »(12:1) Otoczył Mnie wiarołomstwem Efraim, a zdradą dom Israela, lecz jeszcze Juda ulegał Bogu, a poświęconym Jego wiernym pozostał. 
«  Księga Ozeasza 10 Księga Ozeasza 11 Księga Ozeasza 12  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).