Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Ozeasza » Rozdział 12
«  Księga Ozeasza 11 Księga Ozeasza 12 Księga Ozeasza 13  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(12:2) Efraim ugania się za wiatrem, a pędzi za wichrem; z dniem każdym mnoży kłamstwo i ucisk, przymierze zawierają z Aszurem, a oliwę się wyprawia do Micraim. [2] »(12:3) Ale ma spór Wiekuisty z Judą, a nawiedzić chce Jakóba wedle dróg jego, wedle spraw jego mu odpłacić. [3] »(12:4) Jeszcze w żywocie, brata swego za piętę trzymał, a następnie w sile swej z bóstwem walczył. [4] »(12:5) Tak, pasował się z aniołem a przemógł go, płakał on i błagał go - w Bethel znalazł on nas, a tam z nami pomówił. [5] »(12:6) A Wiekuisty, Bóg zastępów - Wiekuisty imię Jego. [6] »(12:7) Ty przeto do Boga twojego się nawróć, miłosierdzia i sprawiedliwości przestrzegaj, a ufaj tylko Bogu twojemu zawsze. [7] »(12:8) Kupiec, w ręku jego szale oszustwa, krzywdzić pragnie. [8] »(12:9) A rzecze Efraim: Zaiste, zbogaciłem się, zdobyłem dostatek sobie; ale we wszystkich dorobkach moich nie znajdą przy mnie winy grzesznej. [9] »(12:10) Ale Ja Wiekuisty, Bóg twój, już od ziemi Micraim, a mogę cię znowu osiedlić w namiotach jako za dni uroczyste. [10] »(12:11) A mówiłem przez proroków, a mnożyłem widzenia a za pośrednictwem wieszczów przemawiałem w obrazach! [11] »(12:12) Jeżeli pomimo to w Gilead bóstwa marne, to też, i zmarnieją - jeżeli w Gilgal cielce ofiarują, to też będą jako rumowiska na zagonach pola. [12] »(12:13) I schronił się Jakób na pola aramejskie i musiał służyć Israel o kobietę i dla kobiety pasterzyć. [13] »(12:14) Przez proroka jednak wywiódł Wiekuisty Israela z Micraim i przez proroków był strzeżony. [14] »(12:15) I tak jątrzył Efraim do rozgoryczenia, przeto rzuci nań krwawą winę jego, a bluźnierstwo jego odpłaci mu Pan jego. 
«  Księga Ozeasza 11 Księga Ozeasza 12 Księga Ozeasza 13  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).