Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Ozeasza » Rozdział 13
«  Księga Ozeasza 12 Księga Ozeasza 13 Księga Ozeasza 14  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Gdy przemawiał Efraim zapanowało drżenie, gdyż w poważaniu był w Israelu, ale zgrzeszył on przez Baala i zginął. [2] »A wciąż jeszcze trwają w grzechu, i czynią sobie odlewy ze srebra wedle pomysłowości swojej - bałwany roboty mistrzowskiej, skończonej, że mówi się o nich: ludzi zarzynają, a cielcom hołdują. [3] »Przeto będą jak mgła poranna, i jako rosa, która rychło znika, jako plewa rozwiana z bojewiska, i jako dym z dymnika. [4] »A Jam Wiekuisty, Bóg twój, od ziemi Micraim, a Boga prócz Mnie nie powinieneś był poznać, bo niemasz zbawcy oprócz Mnie. [5] »Zajmowałem się tobą na pustyni, na ziemi spiekłej. [6] »Gdy się jednak podpaśli i nasycili, przesycili się, i uniosło się serce ich, a przeto zapomnieli o Mnie. [7] »To też stanę się jako lew dla nich, jako lampart przy drodze czyhać będę. [8] »Napadnę ich jako niedźwiedzica osierocona, i rozerwę oponę ich serca - tak, pożrę ich tam jako lwica, zwierz dziki rozszarpie ich. [9] »Oto zaguba twoja Israelu, żeś przekornym był Mnie, pomocy twojej! [10] »Gdzież teraz król twój, aby ci pomógł we wszystkich miastach twoich, gdzież sędziowie twoi? - gdy wszak mówiłeś: daj mi króla i zwierzchników. [11] »Dałem ci tedy króla w gniewie Moim, ale go zabiorę w zapalczywości Mojej. [12] »Zebrane są winy Efraima, przechowane grzechy jego! [13] »Bole rodzącej już ogarniają go; o dziecię niemądre! czas nadszedł ale nie staje do porodu. [14] »Czyż mam z mocy grobu ich wykupić, od śmierci wybawić? (Nie!) Gdzież zarazy twoje o śmierci! gdzie dżumy twoje otchłani? Litość skryje się z przed oczu Moich! [15] »Choćby w pośród niw bujnych się rozkwitał, nadejdzie wiatr wschodni, wicher Wiekuistego od puszczy się zrywający, że wsiąknie źródło jego, i wyschnie zdrój jego, i tak wydrze mu skarbiec wszystkich rzeczy cennych. [16] »(14:1) Odpokutuje Szomron, bo powstało przeciw Bogu swojemu, od miecza legną, niemowlęta ich roztrącone będą, a brzemienne ich rozrzynane. 
«  Księga Ozeasza 12 Księga Ozeasza 13 Księga Ozeasza 14  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).