Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Ozeasza » Rozdział 5
«  Księga Ozeasza 4 Księga Ozeasza 5 Księga Ozeasza 6  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Słuchajcie tego kapłani, baczcie domu Israela, a wy z domu króla skłońcie ucho, bo wszak do was należy sąd! Gdyż zasadzką byliście dla Micpy, a siecią rozpostartą nad Taborem. [2] »A zagubę ci odstępcy pogłębiali; ale Ja będę kaźnią dla nich wszystkich! [3] »Znam wszak Efraima, a Israel nie może się ukryć przedemną; bo teraz właśnie kazisz się Efraimie, plugawisz się Israelu. [4] »Nie pozwalają im ich postępki nawrócić się do Boga swojego; bo duch rozpusty przebywa w nich, a Wiekuistego nie znają. [5] »Ale świadczyć będzie pycha Israela przeciw niemu, że Israel i Efraim upadną wskutek winy swojej; upadnie też i Juda wraz z nimi. [6] »Gdy tedy z trzodami i stadami swemi wyruszą, by szukać Wiekuistego, nie znajdą Go: wyrzekł się ich. [7] »Wiekuistemu się sprzeniewierzyli, bo płodzili Mu synów nieprawych; przeto pochłonie ich jeden nów wraz z ich posiadłościami. [8] »Uderzcie w surmę w Gibea, w trąbę w Rama! Podnieście okrzyk w Beth-Awen! Za tobą Binjaminie! [9] »Efraim w pustkowie się obróci w dzień kaźni; rzecz niezawodną zapowiadam o pokoleniach israelskich. [10] »Podobni książęta Judy do najezdników granicznych, wyleję na nich niby wodę oburzenie Moje. [11] »Uciemiężony Efraim, krzywdzony w prawie swojem, ponieważ począł postępować za samowolnym rozkazem. [12] »I tak stałem się jako mol Efraimowi, a niby zgnilizna tocząca domowi Judy. [13] »A gdy ujrzał Efraim niemoc swoją, a Juda swą ranę, uciekł się Efraim do Aszuru, i posłał do króla wojownika, ale ten nie zdoła was uzdrowić, ani zagoi wam rany. [14] »Albowiem stanę Ja jako szakal przeciw Efraimowi i jako lew przeciw domowi Judy. Ja, Ja sam rozszarpię ich, i pójdę, uniosę, a nikt nie wybawi. [15] »Pójdę i wrócę na miejsce Moje, aż odpokutują i poszukają, oblicza Mego; w niedoli swojej zatęsknią do Mnie. 
«  Księga Ozeasza 4 Księga Ozeasza 5 Księga Ozeasza 6  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).