Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Ozeasza » Rozdział 6
«  Księga Ozeasza 5 Księga Ozeasza 6 Księga Ozeasza 7  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Zabierzcie się, a wróćmy do Wiekuistego; albowiem On rozszarpał, a On też nas uleczy, On zranił i On przewiąże. [2] »Po dwóch dniach nas wskrzesi, dnia trzeciego dźwignie nas, abyśmy żyli przed obliczem Jego. [3] »Poznajmy, dążmy usilnie poznać Wiekuistego - jako zorza poranna tak pewnem przyjście Jego, aby przyszedł niby deszcz do nas, niby deszcz późny, który zrasza ziemię. [4] »Cóż Mi ci uczynić Efraimie? cóż uczynić tobie Judo, gdy wasza miłość jako obłok poranny, jako rosa, która wcześnie przemija. [5] »Przeto musiałem uderzyć przez proroków, powalić ich wyrokami ust Moich, a musi sąd Mój jako światło wzejść. [6] »Gdyż miłości żądam a nie ofiar rzeźnych, poznania Bożego bardziej niż całopaleń! [7] »Oni wszakże jako Adam przekroczyli przymierze; tam sprzeniewierzyli się Mnie. [8] »Gilead jest jako gród złoczyńców, znaczony krwią. [9] »A podobną do czatujących na człowieka rozbójników była banda kapłanów; na drodze do Szechem mordowali. Tak, sromotne występki spełnili! [10] »W domu Israela widziałem rzeczy wstrząsające: tam oddał się Efraim rozpuście, skaził się Israel. [11] »I tobie Judo - żniwo ci przygotowane, zanim przywrócę brańców ludu Mego. 
«  Księga Ozeasza 5 Księga Ozeasza 6 Księga Ozeasza 7  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).