Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Ozeasza » Rozdział 8
«  Księga Ozeasza 7 Księga Ozeasza 8 Księga Ozeasza 9  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Przyłóż surmę do ust twoich! Oto jako orzeł (spuszcza się) na przybytek Wiekuistego! Albowiem przestąpili przymierze Moje, a przeciw nauce Mojej wykroczyli. [2] »A wołają do Mnie: Boże mój! Znamy Cię wszak, my Israelici! [3] »Wzgardził Israel dobrem - przeto wróg ścigać go będzie! [4] »Ustanawiali królów, ale nie wychodziło to odemnie; wybierali panów, alem Ja o tem nie wiedział. Ze srebra i złota swego poczynili sobie posągi, na zagubę swoją. [5] »Cuchnie cielec twój Szomronie, wspłonął gniew Mój na nich; dopókiż nie zdołają zachować czystości? [6] »Bo wszak z Israela pochodzi, tak, rzemieślnik sporządził go, ale Bogiem on nie jest, gdyż w kawały się rozpryśnie cielec Szomronu. [7] »Albowiem wiatr sieją, a burzę zbiorą. Kłosów tu nie będzie; urodzaj nie wyda mąki, a choćby wydał, cudzoziemcy ją pochłoną. [8] »Pochłonięty będzie Israel. Już stoją między narodami jako sprzęt bez wartości. [9] »Ponieważ do Aszuru się uciekają, jako osioł dziki, który się samotnie chowa, a umawiają się Efraimici o zaloty. [10] »Ale choćby umowy zawierali między narodami, zgromadzę je teraz - a zaczęli już słabnąć pod brzemieniem króla książąt. [11] »Tak, mnożył sobie Efraim ofiarnice rozgrzeszenia, ale obróciły mu się one w ofiarnice grzechu. [12] »Choć mu spisałem przepisów mnóstwo, jako coś obcego były poczytane. [13] »Ofiary Mi składane zarzynali jako mięso i jedli - ale Wiekuisty niema w nich upodobania; teraz popamięta im winę ich, i nawiedzi grzechy ich - do Micraimu im wrócić. [14] »Ponieważ zapomniał Israel o Stwórcy swoim a wystawiał pałace, Juda zaś mnożył sobie miasta warowne, puszczę ogień na miasta jego, aby pochłonął zamki ich. 
«  Księga Ozeasza 7 Księga Ozeasza 8 Księga Ozeasza 9  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).