Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Ozeasza » Rozdział 9
«  Księga Ozeasza 8 Księga Ozeasza 9 Księga Ozeasza 10  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Nie wesel się, Israelu, głośną radością na wzór ludów! Albowiem wszetecznie odstąpiłeś od Boga twojego, polubiłeś myto na wszystkich tokach zboża. [2] »Ale tok i tłocznia ich nie pożywi, a moszcz ich zawiedzie. [3] »Nie pozostaną na ziemi Wiekuistego, ale wróci Efraim do Micraimu, a w Aszurze będą nieczystem się żywili. [4] »Nie będą zalewali Wiekuistemu wina, ani przyjemne Mu będą rzeźne ich ofiary, jako chleb żałobny będzie (chleb) ich, wszyscy, którzy go pożywać będą zanieczyszczą się. Albowiem chleb ich tylko głód ich zaspokoi, nie przyjdzie do przybytku Wiekuistego. [5] »Cóż poczniecie wobec dnia uroczystego i dnia święta Wiekuistego? [6] »Bo oto wyjdą z spustoszenia, zbierze ich Micraim, Mof pogrzebie ich. Skarbce ich srebra pokrzywy je zajmą, łopian porośnie w ich namiotach. [7] »Nadejdą dni obrachunku, nadejdą dni odpłaty, pozna to Israel, (który wołał); głupcem prorok, opętańcem mąż ducha! (Nadejdą) wskutek mnogości twej winy, i przeto, że tak wielkiem prześladowanie. [8] »Czatuje Israel na Boga mojego; prorok - sidła ptasznika na wszystkich jego drogach, połapki w domu Boga jego! [9] »Pogrążyli się w zepsuciu jako za dni Gibei - popamięta im winę ich, nawiedzi ich grzechy! [10] »Jako winogrona na stepie znalazłem niegdyś Israela: jako owoc wczesny na młodym figowcu ujrzałem przodków waszych. Gdy jednak do Baal Peoru przybyli oddali się sromotnemu bałwanowi i stali się ohydni jak ulubieniec ich. [11] »Efraim - jako ptactwo rozpierzchnie się ich mnóstwo, skończy się z urodzinami, brzemiennością i poczęciem. [12] »A choćby odchowali synów swoich, osierocę ich, tak że zbraknie ludzi. Tak, biada też im samym, gdy odstąpię ich. [13] »Efraim, tak jak nań spoglądam aż ku Tyrowi, zasadzony na niwie, wszakże Efraim wywiedzie do morderców syny swoje. [14] »Daj im Wiekuisty co im dać zamierzasz! Daj im łono niepłodne a piersi wyschłe! [15] »Cała niecność ich spełniła się w Gilgal. Tak, tam znienawidziłem ich. Dla niecności postępków ich wypędzę ich z domu Mojego, nie okażę im już miłosierdzia: naczelnicy jego odstępcami. [16] »Porażony Efraim, korzeń ich zasycha, nie przyniesie już owoców! Choćby płodzili, wydam na śmierć ulubieńców ich łona. [17] »Porzuci ich Bóg mój, bo nie byli Mu posłuszni; tułać się im między narodami! 
«  Księga Ozeasza 8 Księga Ozeasza 9 Księga Ozeasza 10  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).